Akte van aandelenoverdracht vertalen

Internationaal zakendoen gaat vaak gepaard met formaliteiten. Het vertalen van akten van aandelenoverdracht hoort daar vaak bij. Neemt u contact met ons op!

Vraag offerte aan

Een aandelenoverdracht komt veelvuldig voor. De overdracht van aandelen kan worden toegepast bij een bedrijfsoverdracht of wanneer er een partner in het bedrijf (bij)komt. Ook wordt het gebruikt om een werknemer de mogelijkheid te geven zich in het bedrijf in te kopen.

Wat is een akte van aandelenoverdracht?

Een bedrijf kan op verschillende manieren worden verkocht. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf, zijn er verschillende manieren om uw onderneming te verkopen. Er bestaan in beginsel twee manieren voor het verkopen van uw bedrijf:

De bedrijfsovername, ook wel een ‘activa-passiva-transactie’ genoemd. Daarbij worden alle activa en alle passiva overgedragen. De overnemer kan echter besluiten om bepaalde delen niet te willen overnemen. Dat vertaalt zich dan meestal ook in de overnameprijs. Geschikt voor de eenmanszaak, personenvennootschappen (zoals de vof), de bv en de nv.

De aandelenovername, waarbij de aandelen van de aandeelhouder van de rechtspersoon worden overgekocht. De rechtspersoon blijft geheel in tact, maar krijgt wel een nieuwe aandeelhouder. Geschikt voor de BV en de NV.

Om aandelen in een besloten vennootschap rechtsgeldig te kunnen overdragen is in Nederland de tussenkomst van een notaris een vereiste. Met andere woorden: de overdracht van aandelen gebeurt bij een notariële akte. Een overname van aandelen in een B.V. is relatief eenvoudig.

Voorwaarden aandelenoverdracht

De aandelenoverdracht dient door de directie van de vennootschap te worden erkend. Ook dit gebeurt meestal in de akte van overdracht. Pas als aan beide vereisten is voldaan, de notariële akte van overdracht en de erkenning door de vennootschap, is de aandelenoverdracht perfect.

Zonder een erkenning van de aandelenoverdracht door de vennootschap, te weten de directie van de vennootschap, kan de nieuwe aandeelhouder zijn rechten als aandeelhouder niet uitoefenen. Concreet betekent dit dat hij geen stemrecht heeft en geen recht op dividend. Alle rechten, plichten, werknemers, klanten, werkzaamheden, etc. gaan met de levering van aandelen over aan de koper.

De complexiteit van een aandelenoverdracht komt voort uit het feit dat de koper alle rechten en plichten uit de B.V. overneemt. Een koper zal daarom een uitgebreid onderzoek binnen de B.V. laten uitvoeren (het zogenaamde due dilligence onderzoek).

Taak van de notaris

De taak van de notaris bij de aandelenoverdracht is onder andere om te controleren of het besluit tot verkoop van de aandelen rechtsgeldig is genomen. Daarnaast moet gecontroleerd worden of aan de blokkeringsregeling en verdere statutaire vereisten is voldaan, of er een contractuele blokkeringsregeling is en of de aandeelhouder die zijn aandelen verkoopt ook daadwerkelijk aandeelhouder is.

Dit onderzoek gebeurt onder meer aan de hand van het aandeelhoudersregister en door middel van de eventuele akten van aandelenoverdracht uit het verleden en de statuten van de vennootschap.

Inhoud akte van aandelenoverdracht

Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens wordt de akte van overdracht gereed gemaakt. Naast het aantal aandelen van overdracht en de afgesproken koopprijs wordt de betalingswijze meestal ook opgenomen in de akte. Aan de akte zijn vaak de volgende stukken als bijlage toegevoegd:

  • Volmacht, 
  • Stukken waaruit blijkt dat de in de statuten van de Vennootschap opgenomen blokkeringsregeling (aanbiedingsprocedure) is uitgevoerd.

Nadat de stukken door de betrokkenen akkoord zijn bevonden en compleet zijn, wordt een afspraak gemaakt voor het tekenen van de akte van aandelenoverdracht. Nadat de akte getekend is, moeten de gewijzigde gegevens bij de Kamer van Koophandel worden ingediend.

Akte van aandelenoverdracht vertalen

Internationale bedrijfsovername wordt steeds interessanter. Mede door de internationalisering kijken Nederlandse ondernemers voor bedrijfsovernames steeds vaker over de grens. Investeerders kopen vaak bedrijven in het buitenland, waardoor het gehele traject in een andere taal wordt doorlopen.

Het vertalen van juridische en financiële documenten vereist specialistische kennis, want deze documentatie is vaak lastig te doorgronden. Jargon wordt niet geschuwd en juridische termen evenmin. Onze juridische vertalers zijn daarom up-to-date wat betreft terminologie, schrijfstijl en -wijze.

Daarbij zijn onze vertalers zich bewust dat interpretatie verschillen gevolgen kunnen hebben, zoals bij het vertalen van een akte van aandelenoverdracht, een due diligence rapport of een volmacht.

Gespecialiseerd in juridische en financiële vertalingen

Interlect, het vertaalbureau van Eindhoven en Amsterdam, levert juridische en financiële vertalingen in meer dan 20 talen, ook beëdigd. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het vertalen van juridische en financiële documenten kunnen wij u een nog betere vertaling tegen een scherpe prijs leveren.

Aanvragen offerte

De prijs van een professionele juridische of financiële vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beëdigd dient te worden of niet. Klik hier voor het aanvragen een geheel vrijblijvende offerte. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 085 – 40 17 825.

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.