Arbeidscontract vertalen

Zonder arbeidscontract bent u nergens, maar teken nooit een contract dat u niet begrijpt. Laat het daarom vertalen.

Vraag offerte aan

Wat is een arbeidscontract/-overeenkomst?

Als u ergens in loondienst gaat werken, kan dat tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd. De afspraken die u met uw nieuwe werkgever maakt staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst/-contract. Deze afspraken mogen nooit slechter zijn dan wat er in de wet staat. Ze mogen wel beter voor u zijn. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan verlengd worden, maar niet onbeperkt.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • Je bent verplicht persoonlijk arbeid voor je werkgever te verrichten. Als je je zonder toestemming van je werkgever door iemand anders kunt laten vervangen, dan is er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de arbeid voor de werkgever van reële economische waarde zijn. Een stage wordt dus niet gezien als arbeid. Het gaat hierbij vooral om het leerproces van de stagiair en dit levert voor de werkgever geen reële arbeidsprestatie op. Er is dan ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
  • Je werkgever betaalt je loon in ruil voor het werk dat je doet. Meestal is dat een geldbedrag, maar soms kan een gedeelte van het salaris bestaan uit 'loon in natura', zoals kost en inwoning of gratis maaltijden. Onkostenvergoedingen en fooien van klanten zijn wettelijk gezien geen loon.
  • Er is sprake van een gezagsverhouding. Hiermee wordt bedoeld dat er sprake is van een hiërarchische relatie tussen jou en je werkgever: je bent verplicht de opdrachten of aanwijzingen van je werkgever op te volgen. Hij kan bijvoorbeeld je werktijden bepalen of je verplichten je aan het opgestelde ziekteverzuimprotocol te houden. Dat er sprake is van een gezagsverhouding wil niet meteen zeggen dat je geen grote vrijheid kunt hebben bij het uitvoeren van je werkzaamheden.

Voor juridische vertalingen bent u bij vertaalbureau Interlect uit Eindhoven en Amsterdam aan het juiste adres. 

Duur van de arbeidsovereenkomst

Proeftijd
Tijdens uw proeftijd kunt u op elk moment zonder opgaaf van redenen ontslagen worden of ontslag nemen. Uw werkgever mag zwangerschap of ziekte niet gebruiken als geldige reden voor ontslag in uw proeftijd. Uw proeftijd mag nooit langer duren dan 2 maanden.

Bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan verlengd worden, maar niet onbeperkt. Bij een contract voor bepaalde tijd staat meestal de einddatum van de werkzaamheden vast, bijvoorbeeld voor zes maanden of een jaar. Het is ook mogelijk dat de overeenkomst eindigt wanneer een project is afgerond, maar ook als je een medewerker vervangt in verband met ziekte of zwangerschap. De exacte einddatum is dan nog niet bekend, maar het is wel duidelijk dat het contract eindigt zodra de medewerker weer (volledig) aan het werk gaat. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus vanzelf na afloop van de periode van het contract, tenzij in het contract staat vermeld dat het opgezegd moet worden.

Onbepaalde tijd

Wanneer er sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, is er geen einddatum afgesproken. Een dergelijk contract kan alleen eindigen wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt.
Een contract voor bepaalde tijd kan natuurlijk worden verlengd, maar je werkgever mag je niet eindeloos een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Hierover zijn wettelijke regels opgesteld. Uw tijdelijke contract gaat automatisch over in een vast contract in twee gevallen: als u meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als u al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij uw werkgever heeft gehad. Deze laatste regel geldt sinds 1 juli 2015. In uw cao kunnen afwijkende regels staan.

Wat staat er in een arbeidscontract?

Wanneer u als werknemer in dienst treedt bij een werkgever, tekent u waarschijnlijk een arbeidscontract. In uw arbeidscontract staat:
• Naam en adres van het bedrijf, de werkgever of opdrachtgever;
• Uw naam en adres;
• Plaats waar u werkt;
• Uw functie of een omschrijving van uw werkzaamheden;
• Hoeveel uren u per week/dag werkzaam zult zijn;
• Per wanneer u in dienst treedt;
• Duur van uw contract;
• De opzegtermijn;
• Hoogte van het loon en het moment van uitbetaling;
• Het aantal vakantiedagen;
• Of u deelneemt aan een pensioenregeling;
• Of en zo ja, welke cao van toepassing is;
• Als u via een uitzendbureau werkt, of er een uitzendbeding is.
• Eventueel een proeftijdbeding.
• Eventueel een concurrentiebeding en/of geheimhoudingsbeding.

Arbeidscontract vertalen

Een arbeidscontract is voor werknemer en werkgever een belangrijk document dat de werkrelatie in juridische zin definieert en de rechten en plichten van beide partijen op een rijtje zet. Onze vertalers kunnen ieder arbeidscontract vertalen. Heeft u als werkgever buitenlandse werknemers voor wie een Nederlands contract moeilijk leesbaar is? Of gaat een van uw medewerkers bij een buitenlands partnerbedrijf werken? Een juridische vertaling van Interlect zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn.

Gespecialiseerd in juridische vertalingen

Uw arbeidscontract vertalen kan naar elke gewenste taal. Wij werken enkel met (beëdigde) vertalers die een vertaalopleiding hebben afgerond op HBO-niveau of hoger en tevens “native-speakers” zijn van de doeltaal. Zo bent u te allen tijde verzekerd van een correcte vertaling. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het vertalen van juridische documenten kunnen wij u een nog betere vertaling tegen een scherpe prijs leveren.

Geheimhouding

Een arbeidscontract is een persoonlijk document met vertrouwelijke informatie. Mocht u het op prijs stellen, dan zijn wij bereid om, eventueel een door u opgestelde geheimhoudingsovereenkomst, te ondertekenen.

Aanvragen offerte

De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beëdigd dient te worden of niet. Klik hier voor het aanvragen van een geheel vrijblijvende offerte of bel met Interlect op telefoonnummer  085 40 17 825 voor meer informatie.

 

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.