Beëdigd vertaler

Voor een officiële vertaling heeft u een beëdigde vertaling nodig. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag offerte aan

Wat is een beëdigd vertaler? Een beëdigd vertaler is een vertaler die bij wet gerechtigd is documenten te vertalen waarvoor een beëdiging is vereist. Dit zijn meestal documenten met een officiële of juridische status, zoals een overeenkomst, akte, VOG of contract.

In Nederland is een beëdigd vertaler een vertaler die staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). De vertaler heeft daartoe een eed afgelegd bij de rechtbank en staat bij één of meerdere rechtbanken geregistreerd.

Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)

Eind 20e eeuw is het Nederlandse ministerie van Justitie gestart met een kwaliteitstraject voor de verbetering van de kwaliteit van tolk- en vertaaldiensten. Hieruit is de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) voorgekomen. Sinds 1 januari 2009 dient de vertaler allereerst een verzoek te doen tot inschrijving in het Rbtv (Register beëdigde tolken en vertalers).

Vervolgens wordt gecontroleerd of de vertaler voldoet aan de inschrijfvoorwaarden uit het Besluit inschrijving Rbtv. Als dit verzoek akkoord is, wordt de vertaler door Bureau btv ingeschreven in het Rbtv.

De vertaler ontvangt een bewijs van inschrijving, waarmee hij of zij een verzoek tot beëdiging kan indienen bij de rechtbank waaronder de woonplaats van de vertaler valt. De vertaler wordt uitgenodigd om ter zitting te verschijnen bij de rechtbank en de gelofte of eed af te leggen.

Hiermee beëdigt de rechter de vertaler. De vertaler ontvangt vervolgens een akte van beëdiging, die hij of zij ter completering van het dossier op dient te sturen naar Bureau btv. Na deze laatste stap is de beëdiging van de vertaler een feit en staat deze geregistreerd in het Rbtv.

Juridische waarde

Wanneer een document wordt vertaald door een beëdigd vertaler, heeft het nieuwe, vertaalde document juridische waarde. De beëdigde vertaling wordt aan het basisdocument gehecht en is voorzien van een handtekening en stempel van de vertaler. Ook wordt er bij de beëdigde vertaling een verklaring van de vertaler toegevoegd.

In deze verklaring geeft de vertaler aan dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van het originele document.

Wanneer een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is nodig voor officiële documenten die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden. De meeste instanties en bedrijven waarvoor u de vertaling nodig hebt, geven zelf aan of de vertaling al dan niet beëdigd dient te zijn. Wordt het niet aangegeven, dan doet u er goed aan om het zelf na te vragen bij betreffende instantie of bedrijf. Voorbeelden van documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden:

  • Burgerlijke stand: rijbewijzen, paspoorten, uittreksels, geboorteaktes, overlijdensaktes, huwelijksaktes, etc.
    Overeenkomsten, zoals huur-, koop-, arbeids-, en pensioenovereenkomsten, etc.
  • Gerechtelijke stukken: dagvaardingen, vonnissen, beschikkingen, deurwaardersexploten, verzoekschriften, verweerschriften, etc.
  • Notariële stukken: statuten, oprichtingsaktes, koopaktes, testamenten, verklaringen erfrecht, etc.
  • Andere documenten: diploma's, certificaten, cijferlijsten, referenties, loonstroken, werkgeversverklaringen, fiscale documenten, etc.

Ruime ervaring met beëdigde vertalingen

Interlect verzorgt graag de beëdigde vertaling van uw documenten voor u, en kan u tevens helpen bij het verkrijgen van een apostille of legalisatie. Onze beëdigde vertalers hebben ruime ervaring binnen verschillende vakgebieden. Daarnaast verzorgen wij beëdigde vertalingen naar bijna alle talen met een uitstekende kwaliteit en reactiesnelheid.

Neem voor meer informatie contact met ons op (085 - 40 17 825 / info@interlect-groep.nl) of vraag direct een vrijblijvende offerte op.

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.