blog

Communicatietaal bij internationaal zakendoen

Communicatie in het bedrijfsleven
De taal waarin je met je internationale contacten communiceert heeft heel veel invloed op hoe de communicatie verloopt. Bijna iedereen voelt zich het meest zeker als je in je moedertaal communiceert, want dat is de taal waarin je je gedachten en ideeën het meest exact onder woorden kunt brengen. Het is dus belangrijk in te schatten wanneer je zelf genoeg taalkennis hebt om met je internationale partner te communiceren of dat het verstandig is een professioneel vertaalbureau in te schakelen of een zakelijke taalcursus te volgen.

Verkleinen miscommunicatie?

Het liefst spreek je dus ook je eigen taal als je met mensen uit andere landen communiceert. Als dat niet mogelijk is, en dat komt bij ons Nederlanders nogal snel voor, dan kiezen de meeste mensen voor de tweede taal die zij goed beheersen. Vaak is dit het Engels. Een aanname die wij mensen vaak maken, is dat wij denken dat de kans op miscommunicatie kleiner wordt als je je exact en genuanceerd kunt uitdrukken in deze tweede taal. Helaas werkt het in de praktijk niet zo. Communicatie gaat per definitie om meer dan één persoon. Je hebt dus nooit zelf het hele communicatieproces onder controle. Eigenlijk is het zelfs de ontvanger van het bericht (diegene aan de ontvangende kant van de communicatie) die uiteindelijk het succes van de communicatie bepaalt. Als je gesprekspartner je niet (goed) begrijpt, dan begrijpt hij je niet. Zo simpel is het!

Bepalen communicatietaal

Het is daarom van groot belang zorgvuldig de communicatietaal te bepalen en waar nodig professionele vertalers in te schakelen. Het is vaak een goede keuze om te spreken in de taal van de zakenpartner, vooral als het erg belangrijk is dat wat je te zeggen hebt goed begrepen wordt. Waarom is het soms effectiever om een andere taal dan Nederlands of Engels te kiezen? Dit geldt natuurlijk alleen als je gesprekspartner het (Nederlands of) Engels een stuk slechter beheerst dan jij zelf.

Dit zijn enkele redenen:

  • Gebruik van uitdrukkingen. Spreekwoorden en uitdrukkingen zijn twee van de meest effectieve manieren om je gesprekspartner in de war te maken! Sommige spreekwoorden laten zich vertalen van en naar andere talen, maar de overgrote meerderheid dus absoluut niet. En iemand moet echt een heel hoog taalniveau hebben om veel uitdrukkingen te kennen en ook precies te begrijpen wat er mee bedoeld wordt. Het is het beste om zo precies mogelijk te zeggen wat je bedoelt. Het geven van voorbeelden kan heel effectief zijn, zolang ze maar ‘echte’ voorbeelden zijn en geen metaforen.

  • Spreektaal en technische termen. Het gebruiken van lokaal dialect en spreektaal is moeilijk te vermijden. Zodra er andere termen worden gebruikt (denk aan ‘vet’, ‘koekwous’ en ‘chill’) dan wordt het helemaal moeilijk voor de niet-moedertalige om nog een touw aan de conversatie vast te knopen. Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor vakjargon. Als je gesprekspartner uit dezelfde branche komt, dan kan het juist nuttig zijn om vakjargon te gebruiken. Met een beetje geluk zijn deze in verschillende landen ongeveer hetzelfde. Mocht de gesprekspartner juist niet over het specifieke vocabulaire beschikken, dan wordt de communicatie er alleen maar ondoorzichtiger door.

  • Emotionele effecten. Als jij vloeiend, zelfverzekerd en ontspannen in je eigen taal spreekt, maar je gesprekspartner moet erg zijn best doen om jou te verstaan en zichzelf uit te drukken, dan kun je je vast voorstellen dat dat niet erg lekker aanvoelt. De normale reactie op zo’n situatie is dat de gesprekspartner, bewust maar vaker nog geheel onbewust, een weerstand opbouwt. Ook al komt de weerstand voort uit een (bewust of onbewust) gevoel van minderwaardigheid of ongelijkheid, deze zal zich normaal gesproken ook voortzetten in een weerstand tegen datgeen jij aan het vertellen bent. Dat is normaal gesproken niet de bedoeling van een gesprek, dus probeer dit te vermijden!

  • Het gebruik van humor bij zaken doen is risicovol (zowel nationaal als internationaal). Niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor. Je loopt altijd de kans dat de andere persoon je niet begrijpt of erger nog, verkeerd begrijpt! Het gebruik van humor in de zakenwereld is in lang niet alle culturen geaccepteerd. Humor maakt ook vaak gebruik van tegenstellingen; het tegenovergestelde zeggen van wat er bedoeld wordt. Eerder hebben we al gesteld dat dat juist de aspecten van een taal zijn, die je beter kunt vermijden als je met iemand spreekt met een lagere beheersing van de taal dan jij.

Interlect, uw taalspecialist

Kortom; de taalkeuze heeft een grote invloed op internationaal zakendoen. Twijfelt u over uw eigen taalcapaciteiten schakel dan een professioneel vertaalbureau in. Naast het vertalen van documenten kunnen wij u ook helpen met het verzorgen van tolkdiensten. Doet u met enige regelmaat internationaal zaken dan is het volgen van een zakelijke taalcursus op maat een oplossing indien uw taalniveau verbetering nodig heeft. 

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl.