Vaststellen taalniveau

Hoe u uw talenkennis kunt beoordelen

Het vaststellen van een taalniveau is een belangrijk onderdeel voordat u start met bijvoorbeeld een taaltraining Engels of taaltraining Duits bij Interlect. Op basis van uw huidige taalniveau maken wij een leerplan en wordt het te gebruiken lesmateriaal samengesteld voor uw taaltraining zakelijk Engels. Het vaststellen van uw taalniveau komt tot stand door het afnemen van een online intake en telefonische intake met een van onze docenten. In deze blog bespreken wij op welke wijze wij uw taalniveau vaststellen.

Huidige niveau

Het bepalen van uw huidige taalniveau kan op verschillende manieren. Bij Interlect hebben we gekozen voor een combinatie test. U maakt een online test welke gericht is op het verkrijgen van uw grammaticale kennis. Daarna wordt u gebeld door een van onze docenten Engels. Zodoende hebben we een goed inzicht in uw woordenschat en uitspraak. Op basis hiervan kunnen wij u inschalen. Dit inschalen gebeurd op basis van het Europees referentie kader.

Europees referentie kader

Het Europees referentie kader is door de Raad van Europese opgesteld. Het vindt zijn oorsprong in het uniform kunnen beoordelen van taalbeheersing, specifiek voor Europese talen. De eerste aanzet werd gemaakt in 1989. Het referentiekader maakt het makkelijker inzichtelijk op welk niveau men een taal beheerst.

Het referentiekader bestaat uit zes niveaus

  • A niveau: basis gebruiker

A1: Doorbraak
A2: Tussensta

  • B niveau: Onafhankelijk gebruiker

B1: Drempel
B2: Uitzicht

  • C niveau: Vaardige gebruiker

C1: Effectieve operationele vaardigheid
C2: Beheersing

Doelstelling van veel cursisten is B2 niveau. Dit is vergelijkbaar met een HBO denk- en werkniveau. Uiteraard is ook dit weer afhankelijk van uw functie en werkzaamheden.

Het beoordelen van taalbeheersing vindt plaats op 4 verschillende vaardigheden:

  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • leesvaardigheid

Kanttekening

Ik wil toch graag twee kanttekeningen plaatsen bij het gebruik van het referentie kader:

  • Het lezen van de eisen uit het referentiekader in de moedertaal: Veel cursisten schalen zichzelf te hoog in doordat zij de eisen van het referentiekader in de eigen moedertaal lezen. Zou men het referentiekader in de te leren taal lezen, komt men doorgaans op een meer realistischer niveau uit.
  • Niveauverschil per vaardigheid: Het referentiekader onderscheidt een viertal vaardigheden. Bij bijna al onze cursisten is een van de vaardigheden beter ontwikkeld dan de andere. Volgt u een groepsles dan wordt vaak een gemiddelde genomen van uw taalniveau

Hoeveel tijd kost een niveauverbetering?

Het is lastig aan te geven hoeveel uur een cursist nodig heeft om een niveaustijging binnen het Europees referentiekader te realiseren. Niet alleen is dat afhankelijk van de taal die men wil leren, de ervaring van de docent, maar zeker ook de inzet en tijdsbesteding van de cursist. Globaal genomen hebben cursisten aan 30 tot 40 uur begeleiding van onze ervaren docenten voldoende om een niveaustijging te realiseren.

Daarnaast dient een cursist zelf ongeveer het dubbele aan tijdsinvestering te doen. Denk daarbij aan het maken van huiswerk. Door volle agenda’s is het voor veel cursisten vaak moeilijk om zoveel tijd te investeren.

Het Nederlandse Referentiekader taal en rekenen

Naast het Europees referentiekader hanteert men vaak ook een Nederlands toetsingskader. Dit kader deelt taalkennis op in 4 niveaus. Het Nederlandse toetsingskader wordt met name toegepast op Nederlandse basisscholen en het voortgezet onderwijs. Het model is ook toepasbaar op rekenvaardigheden. Vanwege het beperkte gebruik van het Nederlandse model bij Europese talen gaan we hier niet verder op in.

Vragen over vaststellen taalniveau

Het vaststellen van uw taalniveau wordt door Interlect dus ingezet bij de start van bijvoorbeeld een taaltraining Engels. Maar het komt ook voor dat een kandidaat wil weten wat zijn/haar huidige taalniveau is, zodat dit niveau aansluit bij een potentiele baan waarop gesolliciteerd kan worden. Daarnaast krijgen wij ook met enige regelmaat van HR-professionals of selectiebureaus de vraag of wij het taalniveau van een sollicitant kunnen vaststellen.

Heeft u nog vragen over het vaststellen van uw taalniveau, of wilt u weten wat u huidige taalniveau is, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825 of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl


Lees ook onze blog: Taaleis stellen aan sollicitanten?

« Terug

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan