Verschil Brits Engels en Amerikaans Engels 2

Twee van de meest populaire engels

In de eerste blog over het verschil van Brits-Engels en Amerikaans-Engels hebben we het al gehad over de juist vorm. De juiste variant bestaat echter niet. De belangrijkste vuistregel is consistentie in gebruik; gebruik dus geen Brits-Engels en Amerikaans-Engels door elkaar. Kies voor de ene of voor de andere variant.

Daarnaast is het ook wel netjes om de vorm aan te passen aan met wie je communiceert, dus Amerikaans met Amerikanen en Brits met Britten. Voordat je een document professioneel laat vertalen bij Interlect of een zakelijke taaltraining Engels volgt is het dus ook goed om de variant te bepalen die het beste aansluit bij je doelgroep waarmee je wilt communiceren of zaken doet.

Verschillen Brits en Amerikaans Engels in spelling en grammatica

Hebben we in de vorige blog met name gesproken over het mondelinge taalgebruik, in deze blog gaan we in op spelling. Hoewel Brits en Amerikaans Engels doorgaans dezelfde taalregels volgen, zijn er wel belangrijke verschillen in spelling en grammatica.

Spelling

De verschillen tussen Brits en Amerikaans Engels zijn als volgt. Woorden die in het Amerikaans eindigen op '-or', eindigen in het Brits op '-our', zoals:

 • Neighbor vs. neighbour
 • Honor vs. honour
 • Color vs. colour
 • Humor vs. humour
 • Flavor vs. flavour

Woorden die in het Amerikaans eindigen op '-ize', eindigen in het Brits op '-ise', zoals:

 • Recognize vs. recognise
 • Categorize vs. categorise
 • Realize vs. realise

Woorden die in het Amerikaans eindigen op ‘ll’, eindigen in het Brits op een enkele ‘l’:

 • Enroll vs. enrol
 • Fulfill vs fulfil
 • Install vs instal

En ook in klinker- en medeklinkergebruik zijn er verschillen, zoals:

 • Gray (Amerikaans) vs. grey (Brits)
 • Traveler (Amerikaans) vs. traveller (Brits)
 • Check (Amerikaans) vs. cheque (Brits)
 • Somber (Amerikaans) vs. sombre (Brits)
 • Center (Amerikaans) vs. centre (Brits)

Vocabulaire

Het belangrijkste verschil tussen Brits-Engels en Amerikaans-Engels is misschien nog wel de woordenschat. Zo kunnen bepaalde woorden een compleet andere betekenis hebben of er worden andere woorden gebruikt voor hetzelfde voorwerp.

Voorbeelden van verschillen in betekenis (Brits vs. Amerikaans):

 • Rubber: gum vs. condoom
 • Target: richten vs. doelwit
 • Aim: doel vs. richten

En verschillende woorden (Brits vs. Amerikaans):

 • Lift: elevator vs. lift
 • Vakantie: holiday vs. vacation
 • Broek: trousers vs. pants
 • Koekje: biscuit vs. cookie
 • Bioscoop: cinema vs. movie theater
 • Moeilijk: difficult vs. hard
 • Herfst: autumn vs. fall

Gebruik van voltooid tegenwoordige tijd

In Brits-Engels wordt de voltooid tegenwoordige tijd gebruikt om een actie uit te drukken die heeft plaatsgevonden in het recente verleden en effect heeft op de tegenwoordige tijd. Een voorbeeld:

Nederlands: Ik heb mijn sleutel verloren. Kunt u mij helpen zoeken?
Brits: I've lost my key. Can you help me look for it?
Amerikaans: I lost my key. Can you help me look for it?

In Brits-Engels wordt de Amerikaanse vorm als onjuist beschouwd. In Amerikaans-Engels worden beide vormen over het algemeen geaccepteerd. Andere verschillen tussen het Brits en Amerikaans Engels hebben betrekking tot het gebruik van de voltooid tegenwoordige tijd in Brits-Engels en verleden tijd in Amerikaans-Engels met het gebruik van de woorden 'already', 'just' en 'yet'. Bijvoorbeeld:

Brits: I've just had lunch.
Amerikaans: I've just had lunch OF I just had lunch.

Brits: I've already seen that film.
Amerikaans: I've already seen that movie OF I already saw that movie.

Bezit

Er is ook een verschil in het aantonen van bezit. Bezit wordt in het Engels aangeduid met 'have' of 'have got'. Bijvoorbeeld:

 • Do you have a cat? vs. Have you got a cat?
 • She doesn't have a bike. vs. She hasn't got a bike.
 • She has a new boyfriend. vs. She's got a new boyfriend.

Hoewel beide vormen correct zijn en zowel in Brits-Engels als in Amerikaans-Engels aanvaard, is 'have got' over het algemeen de voorkeur in Brits-Engels en 'have' in Amerikaans-Engels.

Werkwoord 'get'

Het voltooid deelwoord van het werkwoord 'get' verschilt ook in beide Engelse vormen. Amerikanen gebruiken 'gotten', terwijl

Britten 'got' gebruiken. Een voorbeeld:
Brits: She's got much better in speaking French.
Amerikaans: She's gotten much better in speaking French.

Voorzetsels

Verschillen zijn ook te vinden in het gebruik van voorzetsels, zoals:
Brits: At the weekend vs. Amerikaans: On the weekend.
Brits: In a team vs. Amerikaans: On a team.
Brits: Please write to me vs. Amerikaans: Please write me.

Verleden tijd en voltooid deelwoord

De volgende werkwoorden kennen twee aanvaardbare vormen in verleden tijd en voltooid deelwoord in zowel Brits- als Amerikaans-Engels. De onregelmatige vorm komt vaker voor in Brits-Engels (het eerste voorbeeld) en de regelmatige vorm in Amerikaans-Engels (het tweede voorbeeld).

 • Dream: dreamt vs. dreamed
 • Learn: learnt vs. learned
 • Spoil: spoilt vs. spoiled
 • Smell: smelt vs. smelled
 • Burn: Burnt vs. burned
 • Spill: spilt vs. spilled
 • Lean: leant vs. leaned
 • Spell: spelt vs. spelled

Interpunctie

Als laatste nog een stukje over het gebruik van de interpunctie. Het grootste verschil ligt hier in het gebruik van enkele of dubbele aanhalingstekens.
Amerikaans-Engels: dubbele aanhalingstekens bij een citaat en leestekens binnen de aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: “The team is going to win,” she said.
Brits-Engels: enkel aanhalingsteken bij een citaat en leestekens buiten de aanhalingstekens plaatsen tenzij die horen bij het originele citaat. Bijvoorbeeld: ‘The team is going to win’, she said.

Documenten professioneel vertalen

Als u een document professioneel in het Engels wilt laten vertalen door Interlect is het goed om eerst te bepalen welke Engelse spelling u wilt gaan gebruiken. Als u veel te maken heeft met Britse relaties en klanten, gebruik dan de Brits-Engelse spelling. Doet u juist veel zaken met partners in de VS of in Canada, dan is de Amerikaans Engelse spelling voor u de juiste.

Neem voor meer informatie over een professionele vertaling contact met ons op 085 40 17 825 of vraag via de website direct een offerte aan voor een professionele vertaling van uw document!

Wilt u meer weten over de Engelse taal, lees u hier onze blog Geschiedenis van de Engelse taal.

« Terug

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan