blog

Hoe herken je een goede juridische vertaling?

Hoe kun je een goede juridische vertaling herkennen?

Bij een juridische vertaling wil je natuurlijk dat alle details kloppen. Hoe weet je waar je op moet letten? En waar moet een juridische vertaling aan voldoen? Het vertalen van juridische teksten is een specialistische tak van sport. Net als bij een reguliere vertaling is het allereerst van belang dat de inhoud en context van de tekst hetzelfde blijft.

Het is van belang dat ook subtiele details, culturele aspecten en beeldspraak op een juiste manier worden omgezet naar een andere taal. Een tekst is namelijk meer dan woorden en zinnen. De betekenis van een tekst zit vaak tussen de regels in. Het één op één overnemen van woorden leidt tot een vertaling die te letterlijk is, waardoor de boodschap kan worden gemist. Bij juridische teksten is het echter ook belangrijk om scherp te zijn op een aantal andere aspecten van het vertaal- en juridische vak. 

Juridische teksten laten vertalen

Verschillende teksten vragen om verschillende manieren van aanpak. Juridische teksten hebben hun eigen uitdagingen waar rekening mee moet worden gehouden door de vertaler. Het voornaamste verschil met een gewone vertaling is het gebruik van vaktaal. Juridische teksten staan, logischerwijs, vol met jargon en kunnen lastig te begrijpen zijn zonder juridische kennis. Wellicht heb je zelf wel eens een juridische tekst gelezen en opgemerkt dat er veel (juridische) termen worden gebruikt. Deze termen komen voort uit het rechtssysteem van het land en de taal waarin de tekst oorspronkelijk is opgesteld. 

Het klakkeloos overnemen van (juridische) termen is daardoor geen optie. In het land waar de vertaling gebruikt zal worden, zijn bijna altijd verschillen aanwezig in het rechtssysteem. Het is van groot belang dat de juiste termen worden gebruikt om misverstanden te voorkomen. Een klein vertaalfoutje kan op juridisch vlak grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat de vertaler beschikt over de juiste juridische kennis om de tekst goed te vertalen. Hij of zij moet gespecialiseerd zijn in een juridisch vakgebied om een kloppende vertaling te kunnen schrijven. Wil je een juridische vertaling laten opstellen? Vraag hier je offerte aan of neem contact op met: 085 40 17 825.

Beëdigde juridische vertaling

Wanneer je op zoek bent naar een vertaalbureau voor jouw juridische teksten, kan het soms lastig kiezen zijn. Om zeker te weten dat jouw juridische vertaling uiteindelijk bruikbaar is, kun je het beste vooraf nagaan of de vertaling uiteindelijk moet worden voorzien van een handtekening of ambtsstempel van de vertaler. Dit kan namelijk alleen worden gedaan door beëdigde vertalers. 

Deze vertalers zijn bij de wet gemachtigd om officiële documenten te vertalen. Zij staan ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers en hebben een eed afgelegd voor de rechtbank. Beëdigde vertalers moeten via scholingsactiviteiten, zogenoemde Permanente Educatie, punten verzamelen die aantonen dat zij hun kennis op topniveau houden. Hierbij gaat het zowel om “vertaal kennis” als kennis van het specifieke juridische vakgebied waarin zij teksten vertalen. 

Hoe herken je een goede juridische vertaling?

Bij juridische vertalingen is het dus belangrijk om op een aantal zaken te letten. Natuurlijk is het correct vertalen van culturele nuances en details ook bij deze vertalingen van belang. Daarnaast mag er geen enkel foutje in staan die de inhoud verandert of op een andere manier geïnterpreteerd kan worden in de andere taal. Met een juridische vertaling van een beëdigde vertaler is het risico hierop minimaal. Laat je juridische documenten vertalen door Interlect. Voor professionele vertalingen op topniveau.  Zorg daarom voor een kundige vertaalbureau en laat je adviseren. Juridische vertaling nodig? Of bent u geïnteresseerd in een taaltraining of wilt u een tolk aanvragen? Stuur een e-mail naar info@interlect-groep.nl