blog

Interculturele communicatie

Het resultaat van verschillende soorten communicatie

Met de toename van een mix aan culturen in Nederland wordt er ook steeds meer gesproken over het woord interculturele communicatie. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld?

Wat is interculturele communicatie

Je spreekt over interculturele communicatie als er communicatie plaatsvindt tussen mensen met verschillende culturen / achtergronden. Communicatie tussen mensen vindt dagelijks veelvuldig plaats, maar belangrijk is of deze communicatie effectief is. Interpreteert/begrijpt de ontvanger de boodschap ook hoe de zender deze heeft bedoeld. Tussen mensen met gelijke culturen is dit vaak al niet het geval en dan spreek je over ruis. De kans op ruis wordt een stuk groter als mensen van verschillende culturen met elkaar communiceren.

Basismodel communicatie

Maar eerst even een stap terug naar de basis van wat communicatie is. Communicatie begint bij dat u iets te vertellen heeft aan iemand anders. Dit bericht zet u om in een signaal (beelden, woorden, een gebaar of symbool) dat via u, de zender, wordt verstuurd. Het signaal wordt door de ontvanger weer omgezet naar een bericht en dat komt vervolgens op de plaats van bestemming (de persoon voor wie het bericht bedoeld is).

Miscommunicatie

Gevaar voor miscommunicatie bestaat op drie momenten; op het moment van het omzetten van het bericht naar een signaal, storing op het signaal en op het moment van omzetten van het signaal naar een bericht. Eerder stelden we al dat de kans op miscommunicatie een stuk groter is als mensen van verschillende culturen met elkaar communiceren. Dit komt omdat bij het omzetten van een bericht in een signaal en weer terug, je gebruik maakt van elementen die voor een gedeelte cultureel bepaald zijn.

Overbruggen verschillen

Intercultureel communiceren gaat over het overbruggen van verschillen in het coderen en interpreteren van een bericht. Dat overbruggen wordt vergemakkelijkt als je je bewust bent dat er verschillen kunnen bestaan. Vervolgens helpt kennis van culturele verschillen omdat je dan in de codering en interpretatie van een bericht aanpassingen kunt maken zodat de kans dat je goed begrepen wordt groter is.

Interculturele communicatietrainingen

De ervaring met mensen uit de andere cultuur is de factor die interculturele communicatie effectiever maakt. Hoe meer je communiceert met een bepaalde cultuur, hoe meer je weet van communiceren, de taal, veel gebruikte voorbeelden, metaforen, gebaren en symbolen.

Leiden meerdere culturen en verschillende talen binnen uw bedrijf tot interculturele miscommunicatie? Tijdens een zakelijke taaltraining is altijd aandacht om over cultuurverschillen te praten. Want het spreken van een taal is slechts een deel om een taal ook effectief te kunnen gebruiken. Begrip van culturele aspecten is even belangrijk om uw zakelijke doelen te behalen in een internationale context. Wilt u meer weten over ons iHRD-traject en meer kansen halen uit internationale personeel (en achterban) door vaardigheden op het gebied van cultuur en communicatie bij te brengen? Neemt u dan contact met ons op 085 40 17 825 of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl.