blog

Nederlands op de werkvloer

Engels aan het werk

Nederlands op de werkvloer is een thema dat steeds meer in de belangstelling komt te staan. In de komende jaren zal de vraag naar (hoog opgeleid) personeel verder toenemen. Mede door toegenomen globalisatie is het voor bedrijven gemakkelijker geworden personeel uit het buitenland te werven. Hierdoor ontstaan teams met verschillende talen en culturele achtergronden. Miscommunicatie en cultuurverschillen zijn belangrijke factoren die invloed hebben op het succes van de individuele werknemer maar zeker ook op teamprestaties. Het voorkomen van miscommunicatie als gevolg van cultuurverschillen en taalbarrières is daarom een belangrijke uitdaging voor organisaties.

Onderzoek

Uit een gehouden onderzoek blijkt dat zo’n 750.000 mensen met een baan in Nederland niet goed lezen, schrijven of communiceren in het Nederlands. Deze mensen hebben in ieder geval een baan. Maar hoeveel mensen die ook niet goed Nederlands lezen en/of schrijven zijn op zoek naar een baan en worden belemmert door hun taalbeperking? Want ook werkgevers geven steeds vaker openlijk blijk van hun voorkeur van Nederlands op de werkvloer.

Taal

Een werkvloer is eigenlijk een soort van kleine samenleving met eigen normen, waarden en gewoontes en soms zelf een eigen (bedrijfs)taal. De noodzaak om goed Nederlands te kunnen praten, lezen en schrijven wordt een steeds belangrijkere succesfactor op de werkvloer, maar ook bij de integratie in het dagelijks leven. Een werknemer die de Nederlandse taal goed beheerst, communiceert beter met zijn leidinggevende, collega’s en klanten. Dat is weer positief voor de bedrijfsvoering en dat is toch waar het om draait.

Cultuur

Maar naast taal heeft cultuur ook een grote invloed op communicatie. Niet alleen hoe we dingen overbrengen, maar zeker ook hoe we iets interpreteren. Het is voor werkgevers een uitdaging om een optimaal resultaat te behalen uit werknemers die in teams met meerdere culturen werken, ook wel intercultural collaboration genoemd. Meerdere culturen en verschillende talen kunnen namelijk al snel leiden tot interculturele miscommunicatie. Dan hebben we het niet over specifieke kennis over een cultuur, maar over hoe bewuster om te gaan met interculturele verschillen.

Globilities

Interlect verzorgt al jaren zakelijke taaltrainingen, zoals de taaltraining Nederlands op de werkvloer, maar sinds de zomer van 2015 verzorgen wij, onder de naam Globilities, ook interculturele communicatietrainingen. In deze trainingen leren deelnemers gedurende een aantal sessies bewuster om te gaan met cultuur- en communicatieverschillen. Met als resultaat werknemers en teams die beter en efficiënter doelen weten te behalen. Naast een traaltraining kunt u ook een tolk inhuren of een tekst vertalen.