blog

Omgaan met feedback in verschillende culturen

Hoe om te gaan met feedback

Feedback geven en krijgen, vinden de meeste mensen lastig. Maar het wordt helemaal lastig als je werkt met mensen uit andere culturen en dus met een andere communicatiestijl en verschillen in normen en waarden.

Verschillende stijlen

Door de globalisatie en toenemende technologische ontwikkelingen werken steeds meer mensen van verschillende achtergronden nauwer met elkaar samen. Dit kan leiden tot miscommunicatie en interpretatieverschillen. Dit is lastig in kaart te brengen, want het is moeilijk om – zonder te gaan generaliseren – verschillen in de manier waarop mensen communiceren te kwantificeren: Is X gedrag een culturele eigenschap, of gewoon een kwestie van persoonlijkheid van individu Y? Want zeg nu toch zelf; geeft iedere Nederlander met een Universitaire opleiding en die werkzaam is bij bedrijf X communiceert feedback op dezelfde manier? Toch hebben sociale wetenschappers en management experts een aantal gemeenschappelijke kenmerken geïdentificeerd.

Cultuurverschillen

Een manier om te beginnen met meten hoe een cultuur omgaat met negatieve feedback is door te luisteren naar de aard van de woorden die mensen gebruiken. Mensen uit culturen die de neiging hebben om meer direct kritiek te geven, gebruiken meestal “upgraders”. Dit zijn woorden voor of na de negatieve feedback, die het sterker laten klinken. Denk daarbij aan “absoluut”, “totaal” of “sterk.” Bijvoorbeeld: “Dit is absoluut ongeschikt” of “Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”

In minder directe culturen ligt de nadruk juist op de “downgraders”. Het verzachten van de kritiek. Denk hierbij aan “soort”, “vrij”, “wat”, “wat”, “misschien” en “licht”.

Als een Britse baas bijvoorbeeld tegen je zegt: “ik stel voor dat je nadenkt over….”, dan bedoelt hij “verander je gedrag of anders…”. Hij zal dit nooit direct tegen je zeggen, maar altijd een beetje omslachtig communiceren. Als internationale manager moet je dus als het ware leren navigeren tussen de verschillende culturen en hun gewoontes. En dus niet alleen hoe je zelf feedback geeft afstemmen op de culturele achtergrond van je medewerkers, maar ook ben dus ook bewust van de culturele achtergrond van die medewerkers en hoe zij feedback ervaren en interpreteren.

Het omgaan met feedback in verschillende culturen maakt deel uit van onze interculturele communicatietraining onder de . Wilt u meer weten over deze cultuurworkshops of wilt u bijvoorbeeld een taaltraining Engels volgen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.


.

‘Upgraders’ en ‘Downgraders’

Een manier om te beginnen met meten hoe een cultuur omgaat met negatieve feedback is door te luisteren naar de aard van de woorden die mensen gebruiken. Mensen uit culturen die de neiging hebben om meer direct kritiek te geven, gebruiken meestal “upgraders”. Dit zijn woorden voor of na de negatieve feedback, die het sterker laten klinken. Denk daarbij aan “absoluut”, “totaal” of “sterk.” Bijvoorbeeld: “Dit is absoluut ongeschikt” of “Dat is volstrekt onaanvaardbaar.”
In minder directe culturen ligt de nadruk juist op de “downgraders”. Het verzachten van de kritiek. Denk hierbij aan “soort”, “vrij”, “wat”, “wat”, “misschien” en “licht”.
Als een Britse baas bijvoorbeeld tegen je zegt: “ik stel voor dat je nadenkt over….”, dan bedoelt hij “verander je gedrag of anders…”. Hij zal dit nooit direct tegen je zeggen, maar altijd een beetje omslachtig communiceren. Als internationale manager moet je dus als het ware leren navigeren tussen de verschillende culturen en hun gewoontes. En dus niet alleen hoe je zelf feedback geeft afstemmen op de culturele achtergrond van je medewerkers, maar ook ben dus ook bewust van de culturele achtergrond van die medewerkers en hoe zij feedback ervaren en interpreteren. 

Het omgaan met feedback in verschillende culturen maakt deel uit van onze interculturele communicatietraining onder de . Wilt u meer weten over deze cultuurworkshops of wilt u bijvoorbeeld een taaltraining Engels volgens? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.