Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

blog

Redt internet de bedreigde talen?

Gaan er talen verdwijnen?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer elke twee weken er minstens één taal verdwijnt. Dit betekent dat over honderd jaar zo ongeveer de helft van de nu nog 6.000 talen van de wereld zal zijn uitgestorven. Hoe komt dat? En moeten we ons druk maken over deze bedreigde talen? En kan internet er echt voor zorgen dat er meer talen behouden blijven?

Voortbestaan van een taal

Een bedreigde taal hoeft niet automatisch een taal met weinig sprekers te zijn. Het kan ook een taal met veel sprekers zijn. Talen van kleine, geïsoleerd levende volkeren, zoals in het Amazonegebied, hebben juist door hun geïsoleerde positie veel kans om behouden de blijven, terwijl een taal met veel moedertaalsprekers opgeslokt kan worden door een grotere, overheersende taalgemeenschap. Het voortbestaan van een taal wordt vooral bepaald door de mate van gebruik: als in het dagelijks leven ouders met hun kinderen de moedertaal niet meer spreken, houdt die taal meestal binnen enkele generaties op te bestaan.

Wereldburgers

Maar de vraag is of het belangrijk is dat we alle talen volledig behouden. Waarom zouden we dat willen? Wat betekent het voor een volk als het zijn taal verliest? Wat verliezen wij als wereldburgers als een taal verdwijnt? Waarom zouden we ons zorgen maken om uitstervende talen als we met een beperkter aantal talen uitstekend kunnen communiceren?
Het Engels globaliseert: als wereldtaal wint het steeds meer terrein in economie, politiek, handel, toerisme en wetenschap. Wie carrière wil maken moet Engels beheersen. In veel landen is het dan ook een verplicht vak op school. In enkele andere grote economische gemeenschappen is het voldoende om Chinees, Hindi, Russisch of Spaans te kennen. Is dat niet juist heel praktisch?

Verlies van identiteit

Maar er gaat ook iets verloren wanneer talen verdwijnen. Voor ons als wereldburgers gaat een stuk geschiedenis en informatie verloren: we zullen nooit meer toegang hebben tot de taal, cultuur en historie van het volk dat zijn eigen taal is kwijtgeraakt, zeker niet omdat veel bedreigde talen alleen gesproken worden, en geen geschreven vorm hebben. Maar ook voor de oorspronkelijke sprekers zelf gaat iets verloren. Zij verliezen misschien nog niet meteen hun eigen cultuur met het verdwijnen van de taal, maar wel stukje van hun identiteit.

Internet red talen

Internet levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van talen. Steeds meer landen krijgen toegang tot internet, ook in verafgelegen gebieden. Instellingen die zich bezighouden met bedreigde talen publiceren hun data op openbare websites. Taalkundigen vinden het belangrijk verschillen tussen talen te onderzoeken en bundelen door de komst van internet overal ter wereld hun krachten in grote onderzoeksprogramma’s. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van taaltheorie en biedt inzicht in historische migratiebewegingen van volkeren en in culturele verschillen.

Globalisering

Door het proces van globalisering, gaat alles om ons heen op elkaar lijken, ook talen en culturen. Is het daarom niet des te belangrijker om een stukje taaldiversiteit in stand te houden om verschillende identiteiten te bewaren en geen eenheidsworsten te worden? Ik kan hier geen eenduidig antwoord op geven. Het is maar net vanuit welk perspectief je hiernaar kijkt. Maar de diversiteit van talen en culturen is juist wat ons werk zo interessant maakt.

Taaltraining Engels, Duits of Frans

Dus wilt u zich verdiepen in een taal? Volg dan een taaltraining. U kan een zakelijke taaltraining volgen voor Engels, een taaltraining Duits of een taaltraining Frans. Of wilt u met uw bedrijf internationaal gaan ondernemen en weten welke impact taal en cultuur daarbij heeft (Interlect Taalstrategie), neem dan contact met ons op 085 40 17 825  of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl