blog

Spraak en taalproblemen

Verschillende vormen van spraak- en taalproblemen

Het leren van een nieuwe taal, bijvoorbeeld in een taaltraining Engels of taaltraining Duits is als het ontdekken van een nieuwe wereld. Ten slot van rekening vergroot je door het beheersen van een tweede of derde taal het aantal mensen dat je kunt benaderen en begrijpen. Hoe meer je een taal hoort des te gemakkelijker je een taal gaat gebruiken. De taal wordt steeds meer eigen en communicatie verloopt op een vlottere manier. Maar wat nu als je een spraak- of taalprobleem hebt?

Het gemak waarmee de meeste mensen communiceren, schrijven of lezen laat ons nog wel eens vergeten dat er verschillende vormen van spraak- en taalproblemen zijn. Spraak- en taalproblemen kunnen een enorme impact hebben op het zelfvertrouwen en de manier waarop iemand in staat is effectief te communiceren.

Vormen van spraak- en taalproblemen

Er zijn verschillende vormen van spraak- en taalproblemen die bij zowel kinderen als volwassenen kunnen voorkomen. Sommige vormen van taalproblemen zijn aangeboren als gevolg van bijvoorbeeld hersenafwijking. Andere vormen van taalproblemen zijn het gevolg van lichamelijke of psychische klachten die een persoon in het leven krijgt. Er is een grote verscheidenheid aan spraak- en taalproblemen. In het algemeen kunnen spraak- en taalproblemen in vier hoofdcategorieën worden verdeeld:

  • Articulatiestoornissen;
  • Stemstoornissen;
  • Stotteren;
  • Taalstoornissen

De achterliggende reden voor een, of een combinatie, van deze problemen kan zowel lichamelijke klachten als geestelijk klachten zijn.

Articulatiestoornissen

Er zijn enkele vormen van articulatiestoornissen. De meest bekende zijn:

  • Bij stamelen worden bepaalde woordklanken verkeerd of helemaal niet uitgesproken;
  • Met name voorkomend bij mensen met een gespleten gehemelte;
  • Een aantasting van de zenuwen die de spraakspieren aansturen.

Stemstoornissen

Enkele stemstoornissen zijn bijvoorbeeld:
Heesheid en stemloosheid. Vaak de oorzaak van verkeerd gebruik van de stem (bijvoorbeeld schreeuwen).
Keelkanker is tevens een oorzaak van een stemstoornis waarbij in sommige gevallen het gehele strottenhoofd wordt verwijdert.

Stotteren

Stotteren, een stoornis waarbij door uitademing en stemvorming worden geblokkeerd. Stotteren komt met name voor in situaties waarbij herhalingen, haperingen of stiltes ontstaan. Stotteren heeft geen duidelijke oorzaak. Vaak is stotteren gekoppeld aan spreekangst.

Taalstoornissen

Een ernstige vorm van spraak- en taalproblemen is afrasie. Afrasie is het verlies van het vermogen om taal te kunnen gebruiken of te begrijpen. Afrasie is een hersenbeschadiging van bepaalde delen. Alle gehoor- en spraakorganen intact en werken nog naar behoren maar men is niet meer in staat om bijvoorbeeld een consistent verhaal te vertellen.

Enkele aanverwante spreek- en taalproblemen gerelateerd aan afrasie zijn agnosie en apraxie. Bij agnosie is men niet in staat om betekenis te koppelen aan bepaalde situaties. Apraxie heeft invloed op de manier waarop iemand doelgerichte bewegingen uitvoert. Apraxie kan van invloed zijn op de mimiek van een persoon.

Voorkomen en oplossen van spraak- en taalproblemen

Het voorkomen en oplossen van spraak- en taalproblemen is in veel gevallen met logopedie te verminderen. Soms is een chirurgische ingreep nodig om bepaalde correcties uit te voeren. In extreme gevallen zoals in ver gevorderde stadia van afrasie zijn verbeteringen zeer moeilijk te realiseren.

Leeftijd van de desbetreffende persoon met spraak- en taalproblemen kan ook invloed hebben op het resultaat van logopedie.

Het leren van een nieuwe taal

Iedereen kan een nieuwe taal leren! Sommige zijn natuurtalenten en hebben de opbouw van een taal snel door, andere hebben meer tijd nodig. Ook met een spraak- of taalprobleem is het goed mogelijk een nieuwe taal te leren. Het vergt misschien meer inzet en doorzettingsvermogen maar onze docenten ondersteunen u waar mogelijk om de nieuwe taal onder de knie te krijgen.

Bij het leren van een nieuwe taal tijdens een taaltraining is het van belang dat onze docenten op de hoogte zijn van eventuele spraak- en taalproblemen. Zo kunnen we beter inspelen op de behoefte van de cursist. Het uiteindelijke doel van onze docenten bij een taaltraining Engels of taaltraining Duits is altijd om het uiterste uit de cursist te halen. Heeft u vragen over een taaltraining Engels of taaltraining Duits? Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl.v