blog

Taalfamilies

De overeenkomsten tussen talen

Sommige talen lijken meer op elkaar dan andere. Wie Nederlands, Duits en Zweeds vergelijkt, merkt al gauw dat de onderlinge overeenkomsten niet toevallig kunnen zijn. Om te zien dat Nederlands, Russisch en Hindi verwant zijn, moet je al heel wat meer puzzelen. En waarom behoren Spaans en Baskisch, talen die eeuwenlang naast elkaar gesproken zijn, dan niet tot eenzelfde taalfamilie? Wanneer spreken we van verwante talen die tot dezelfde taalfamilie behoren?

Definitie van taalfamilies

Een taalfamilie is de meest gebruikelijke classificatie waarbinnen talen van de wereld kunnen worden ingedeeld. Talen binnen één familie zijn onderling verwant, wat wil zeggen dat zij zich hebben ontwikkeld uit een gemeenschappelijke vooroudertaal. Die taalfamilies kunnen groot of klein zijn, en een taalfamilie kan zelfs weer onderdeel zijn van een grotere taalfamilie. De indeling van de families kunnen nog wel eens wisselen en staan dus niet vast. Daarnaast zijn er ook talen die met de huidige gegevens niet kunnen worden ondergebracht in een bepaalde familie, zoals het Baskisch. Dit noem je ‘geïsoleerde talen’ of ‘isolaten’. Talen kunnen ook anders worden ingedeeld, bijvoorbeeld aan de hand van hun geografische spreiding of gedeelde structurele kenmerken.

Indo-Europese taalfamilie

Zo behoren het Spaans, Portugees, Frans, Italiaans, Roemeens en nog andere talen tot de Romaanse taalfamilie, die op haar beurt deel uitmaakt van de Indo-Europese taalfamilie. De Indo-Europese taalfamilie omvat de meeste in Europa gesproken talen, met als belangrijkste uitzonderingen: Baskisch (een taal zonder bekende verwanten), Turks (een Altaïsche taal) en Fins en Hongaars (twee Oeralische talen). Omdat de Indo-Europese taalfamilie zich voor de ontdekking van Amerika uitstrekte van Europa tot India (zie bijvoorbeeld het Hindi) is er de naam Indo- Europees aan gegeven. De eenvoudigste weergave van taalverwantschap is door middel van een stamboom.

Taalfamilies?

Het begrip ‘verwant’ heeft in dit verband een genetische betekenis: verwante talen zijn talen die van een en dezelfde moedertaal ofwel proto-taal afstammen (van Grieks prõtos: ‘eerste’). Zo hebben de Germaanse talen zich ontwikkeld uit het Proto- Germaans, de Slavische talen uit het Proto-Slavisch, en de Romaanse talen uit het gesproken Latijn, ofwel Proto-Romaans. Let wel: met ‘afstammen’ doelen we hier alleen op de woorden en de grammatica van de taal zelf, niet op de sprekers van die taal. ‘Verwanten’ van het Engels zijn onder andere het Nederlands, het Duits, het Zweeds en het Deens, die allemaal tot het Proto-Germaans te herleiden zijn. Het antwoord op de vraag ‘Wanneer zijn talen familie van elkaar?’ moet daarom luiden: als ze dezelfde voorouders hebben.

Geïsoleerde talen (isolaten)

Een geïsoleerde taal is een “wees”: een taal, waarvan niet bewezen is dat ze behoort tot een bekende taalfamilie. Het beste voorbeeld is het Baskisch, dat in Spanje en Frankrijk gesproken wordt. Ook al is het omgeven door Indo-Europese talen, het verschilt er zeer sterk van. Taalkundigen hebben Baskische en andere talen vergeleken, die in Europa, de Kaukasus en zelfs in Amerika gesproken worden, maar een relatie is nooit aangetoond.

Het Koreaans is een andere bekende geïsoleerde taal, hoewel sommige taalkundigen een relatie met de Altaïsche talen of Japans hebben voorgesteld. Japans wordt zelf soms beschouwd als een geïsoleerde taal, maar is best te omschrijven als behorend tot de kleine Japanse taalfamilie, die een paar verwante talen omvat, zoals het Okinawees.

Zakelijk taaltraining

Als u bijvoorbeeld een taaltraining Duits wil volgen zal u dit makkelijker afgaan als deze taal verwant is met uw Nederlandse moedertaal. Het Duits en Nederlands lijken zoveel op elkaar doordat ze tot dezelfde taalfamilie behoren. Het Duits en het Nederlands zijn namelijk Germaanse talen. Dat betekent dat ze allebei uit dezelfde taal zijn ontstaan: het Germaans. Het Frans lijkt niet op het Duits en Nederlands omdat het tot een hele andere taalfamilie, het Romaans, behoort. Een taaltraining Frans vraagt over het algemeen dan ook iets meer investering qua tijd om deze taal onder de knie te krijgen.
Toch is het niet zo dat het Nederlands en het Frans helemaal geen familie van elkaar zijn. De Germaanse talen en de Romaanse talen hebben namelijk ook een gemeenschappelijke voorouder. Ze zijn allebei ontstaan uit het Indo-Europees.

Wilt u meer informatie over het volgen van een zakelijke taaltraining en welke investering qua tijd en geld dit van u vraagt, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825  of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl.U kunt ook direct een offerte opvragen.