blog

Taalstrategie

Wat is een taalstrategie?

De Interlect Taalstrategie is een analyse waarbij wordt gekeken naar de invloed van andere talen en culturen op de omzet en efficiency van uw organisatie. De strategie is een maatwerk advies dat is opgebouwd in drie stappen:

  1. Inventarisatie
  2. Advies
  3. Acties

Eindresultaat is een concreet plan met daarin praktische adviezen en actiepunten, die u in uw organisatie implementeert om de omzet te verhogen of effectiever te werken.

Waarom een strategie?

Voor Nederlandse bedrijven liggen veel kansen over de grens. Veel kansen blijven helaas onbenut doordat organisaties de impact van taal- en cultuurverschillen niet of niet juist inschatten.

Een gemiste kans want taal en cultuur zijn de verbindende factor met uw klant of prospect.

De Taalstrategie van Interlect maakt zichtbaar waar kansen en verbeterpunten zijn binnen de organisatie om gestelde internationale ambities te realiseren.

Voor wie?

Ondernemers die:

  • Beseffen dat een gedegen voorbereiding cruciaal is voor het behalen van succes.
  • Weten dat uitdagingen in internationale communicatie niet branche gebonden zijn, onafhankelijk van bedrijfsgrootte of ervaring en dat ieder bedrijf daarbinnen zijn unieke uitdagingen en kwaliteiten heeft.

De ervaring leert wel dat MKB bedrijven van 12 fte tot ongeveer 250 fte de meeste profijt hebben van een goede taalstrategie.

Investering

De Taalstrategie van Interlect is maatwerk. Afhankelijk van de grote van uw bedrijf kunnen meerdere sessies nodig zijn.

Doorgaans belopen de investeringen:

  • Bedrijven tot en met 25 fte: € 525,- (ex 21% btw)
  • Bedrijven met > 25 tot 75 fte: € 1.500,- (ex 21% btw)
  • Bedrijven vanaf 75 fte: Vanaf 2.500 (ex 21% btw).

In een vrijblijvend gesprek kunnen wij u een beter beeld schetsen.

Wilt u een taaltraining volgen, een tolk inhuren of een tekst vertalen? Dan bent u bij Interlect aan het juiste adres. Wij helpen u graag verder.