blog

Tips leren Duitse taal

Duitse taaltips

Heeft u veel zakelijke contacten in Duitsland of moet u vaak voor uw werk naar Duitsland? Dan wordt van u verwacht dat u de Duitse taal zo goed als foutloos in zowel spreek- als schrijftaal beheerst als u mondeling of schriftelijk contact heeft met deze (potentiële) klanten. Het toepassen van een ‘vreemde’ taal in een zakelijke omgeving vraagt andere vaardigheden dan een leuk woordje Duits spreken. De vaktaal, het jargon, komt in het eerste geval om de hoek kijken. In deze blog een aantal tips voor het leren van de Duitse taal.

Algemeen tips leren Duitse taal

Duits is de officiële taal in Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein. In Italië (Zuid-Tirol), België (Oostkantons), Zwitserland, Luxemburg en Denemarken (Zuid-Jutland) is het Duits één van de officiële talen. Het Duits heeft 101 miljoen mensen die het spreken als moedertaal en 80 miljoen mensen die het spreken als vreemde taal. Ook in Nederland wordt veel Duits gesproken. Op middelbare scholen is het voor veel scholieren een tweede of derde taal. Duits is daarmee in Europa de taal met de meeste moedertaalsprekers.

Alfabet

De Duitse taal maakt gebruik van het Latijnse alfabet. Een bijzonderheid van het Duitse alfabet is de Ringel-S, ß, die ter vervanging is van de dubbele S. Het Duits maakt ook vaak gebruik van de umlaut om verschillende klanken te onderscheiden. Letters met umlaut hebben echter geen eigen plaats in het alfabet.

Grammatica

Het Duits wordt vaak als moeilijk ervaren vanwege de grammatica. Vooral de naamvallen vormen voor veel mensen een struikelblok. Belangrijk om te weten is dat er in het Duits vier soorten zelfstandige naamwoorden zijn. Een zelfstandig naamwoord is een woord waar ‘de’ of ‘het’ voor kan staan, namelijk mannelijk (der), vrouwelijk (die), onzijdig (das) en meervoud (die). Onthoud dat in het Duits ieder zelfstandig naamwoord met een hoofdletter wordt geschreven.

Daarnaast zijn er vier naamvallen (1e, 2e, 3e en 4e naamval genoemd). De naamval in combinatie met het lidwoord zijn rijtjes die je domweg uit je hoofd moet leren. Evenals de voorzetsels die worden gecombineerd met de derde en vierde naamval.

Als u het systeem eenmaal doorheeft, valt het best wel mee. Er zijn diverse apps te downloaden die u ondersteunen met het leren van de Duitse taal. U kunt instappen op uw eigen niveau; kies een thema, oefen op alle vaardigheden, woordenschat en grammatica.

Du oder Sie?

Het Duzen (synoniem voor ‘Du zeggen’) wordt steeds populairder dan het Siezen (‘Sie zeggen’). Dat komt ook door de invloed van het internet: email, apps, blogs en fora. Bij een ontmoeting spelen zaken als de persoonlijke achtergrond, de regio en de ‘klik’ een rol. Dit zijn de belangrijkste factoren:

  • leeftijd van de gesprekspartner: het is een ongeschreven wet onbekende jeugdigen vanaf 16 jaar met Sie aan te spreken.
  • sociale context: in bijvoorbeeld een sportvereniging tutoyeert iedereen elkaar
  • branche: terwijl in de IT- en mediabranche Du gebruikelijk is, wordt in het bank- en verzekeringswezen Sie gebruikt.
  • status: het is de hiërarchisch hoger geplaatste in een organisatie, die normaal gesproken de stap neemt om af te spreken om op Du over te gaan. Dat gebeurt niet zomaar in de loop van een gesprek, maar het wordt officieel besproken en afgesproken.
  • bedrijfscultuur: bij multinationals komt Du steeds vaker voor (besluit op directieniveau).

Veel gemaakte fouten

De Nederlandse en Duitse taal komen voor een groot deel overeen, ze zijn familie van elkaar. Vaak hebben ze ook dezelfde betekenis wat het gemakkelijk maakt om de Duitse taal te leren. Vater is vader, Kind is kind, Haus is huis. Maar er zijn ook woorden die veel op elkaar lijken maar een totaal andere betekenis hebben. Het Duitse woord “Bellen” betekent niet bellen, maar blaffen. Het juiste woord voor bellen is Anrufen. “See” betekent niet zee maar meer. “Nett” betekent bijvoorbeeld niet netjes, maar aardig. De vertalingen van het Duits zijn dus niet altijd wat het lijkt.

Belang leren Duitse taal

Doordat Nederlandse bedrijven steeds vaker internationaal zakendoen, zitten veel Nederlandse bedrijven te springen om personeel dat goed een of twee vreemde talen beheerst. Veel medewerkers worden daarom op een cursus gestuurd om hun talen te verbeteren. Omdat het belangrijk en makkelijk is als u de taal van de klanten spreekt.

Taaltraining Duits

Heeft u vanuit uw functie veel met de Duitse taal te maken en wilt u zo effectief mogelijk met uw Duits sprekende partner communiceren? Dan is een op maat gemaakte zakelijke taaltraining Duits van Interlect uitermate geschikt voor u.

Neem voor meer informatie over deze op maat gemaakte taaltrainingen contact met ons op 085 40 17 825 of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl. U kunt via onze website ook direct een offerte opvragen voor een taaltraining zakelijk Duits.