blog

Verdwijnen de naamvallen langzaam uit de Duitse taal?

Voor mensen die de Duitse naamvallen lastig vinden, is er goed nieuws. Het ‘kortduits’ is in de omgangstaal in opmars dankzij de moderne communicatie en de immigratie. Duitsers proberen in toenemende mate hun zinnen tot een minimum te beperken waardoor naast de lidwoorden ook voorzetsels verdwijnen. Een voorbeeld van zo’n beknopte Duitse zin: Kommst du Bahhof oder hast du Auto? (Kom je station of heb je auto?).

Social media

Taalkundigen stellen dat het ingekorte taalgebruik oorspronkelijk door Turkse immigranten werd gehanteerd die het Duits niet zo goed machtig waren. Maar nu verspreidt dit ‘kortduits’ zich razendsnel door de sociale media onder de gehele bevolking. Zo wordt gemaild: Er hat Tor geschossen (Hij heeft doelpunt gescoord) of Ich bin noch Büro (Ik ben nog kantoor). Wie een boodschap niet begrijpt kan mailen: ihr kommt Klapsmühle (je komt gekkenhuis). In een brief zou dat moeten zijn: Ihr kommt aus der Klapsmühle. In bijna alle talen vindt dit proces wel plaats, maar naar onze mening is het toch een verloedering van de taal. Wat vind jij?

Taaltraining Duits

Wilt u een taaltraining Duits volgen om uw grammaticale kennis van de Duitse taal up-to-date te houden en zo uw internationale contacten te verbeteren? Neem dan contact op met Interlect! Naast een taaltraining kunt u ook een tolk inhuren of een tekst vertalen.