blog

Waarom kun je een vreemde taal toch begrijpen

Waarom kun je een vreemde taal toch begrijpen? Herkenbaar? Iemand vraagt je de betekenis van een woord in een onbekende taal en je raadt de betekenis goed. Waarom kun je een vreemde taal, die je niet beheerst, toch soms begrijpen? Je brein kan de betekenis van bepaalde woorden opvallend goed raden door ‘klanksymboliek’. Dat je de betekenis goed raadde van het woord in een onbekende taal heeft minder met toeval te maken, dan je waarschijnlijk denkt. Onderzoeken naar de relatie tussen taal en het brein tonen aan dat mensen de juiste betekenis van een vreemd woord min of meer kunnen aflezen aan de klank ervan.

Klanksymboliek

Klanksymboliek is de betekenis van woorden gevat in hun klank. Het geluid van een woord zegt vaak iets over de aard van het object dat het aanduidt. Uit een onderzoek dat is gehouden blijkt dat het fictieve woord baluma, bijvoorbeeld, de meeste mensen doet denken aan iets met ronde vormen, terwijl dezelfde mensen een woord als takete associëren met meer hoekige objecten.

Mondmimiek

Ons brein legt verbindingen tussen geluid en betekenis, maar ook tussen klank en mondbewegingen. Bij de uitspraak van sommige woorden beeld je met je spraakorganen de betekenis uit. Bij het woord ‘hap’ neem je een hap uit de lucht, bij ‘slok’ maak je een slikbeweging en bij ‘glijden’ glijdt je tong langs je gehemelte.

Vooral bij woorden met een duidelijke fysieke tegenstelling, zoals ‘groot’ en ‘klein’, vindt de betekenis van die woorden ook uiting in onze articulatie. Neem het Franse grand, waarbij de mond zich uitspreidt om grootheid te verbeelden, tegenover petit, waarbij de gezichtsuitdrukking kleinheid suggereert. Dergelijke vormen van klanksymboliek zijn de reden dat proefpersonen uitzonderlijk vaak de juiste betekenis aan het juiste woord koppelen wanneer het tegenstellingen als groot-klein of zacht-luid betreft.

Synesthesie

Niet iedereen heeft hier evenveel aanleg voor. Mensen met synesthesie hebben aanzienlijk meer gevoel voor klanksymboliek dan anderen. Synesthesie is een vermenging van de zintuigen. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuigelijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien of dat ze kleur zien bij een bepaalde letter. Deze eigenschap van de hersenen komt bij relatief weinig mensen voor. Deze nemen meerdere soorten impulsen tegelijk waar, ook als die in feite in het algemeen door andere zintuigen worden gegenereerd. Het lijkt aannemelijk dat hun overgevoeligheid voor symboliek en hun grensoverschrijdende zintuigen hen beter in staat stellen de betekenis van vreemde woorden aan te voelen.

Taalontwikkeling bij kinderen

Een andere groep die mogelijk meer aanleg heeft voor onbekende taal zijn kleine kinderen. Kinderen lijken te worden geboren met een brein relatief ontvankelijk voor klanksymboliek, maar die gevoeligheid zou afnemen naarmate ze hun moedertaal meer eigen maken. Wederom blijkt dus dat je niet vroeg genoeg beginnen met het leren van een vreemde taal. Lees onze blogs voor meer informatie over taalontwikkeling bij kinderen.

Volg een taaltraining!

Wilt u uw internationale communicatie verbeteren en niet alleen afgaan op uw gevoel, volg dat een taaltaining Frans, taaltraining Duits, taaltraining Engels of een andere door u gewenste taaltraining bij Interlect. Of bent u op zoek naar tolkbureau of vertaalbureau? Ook daarmee helpt Interlect u graag verder.