blog

Wat is een juridische vertaling?

Juridische vertaling

Een juridische vertaling is precies wat de naam doet vermoeden: een vertaling van een juridisch document of tekst. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om contracten, polis- of algemene voorwaarden, vonnissen, volmachten, regelingen of statuten. Niet iedere vertaler heeft voldoende kennis om juridische vertalingen te maken. Een juridische vertaling wordt daarom vaak gemaakt door een gespecialiseerde juridische vertaler. Deze vertalers hebben niet alleen veel kennis van talen, maar ook van bepaalde juridische vakgebieden. 

De kunst van juridisch vertalen

Het schrijven van een juridische vertaling is een vak apart. Een vertaling moet compleet kloppend zijn zodat de tekst juridisch gezien intact blijft ten opzicht van het origineel. Voor het maken van een dit type vertaling is het dus essentieel dat de vertaler over de juiste kennis beschikt. Specialistische kennis is van belang omdat kleine fouten in een juridische vertaling grote gevolgen kunnen hebben. Het is belangrijk dat de vertaler precies weet welke terminologie toegepast moet worden. Dit geldt ook voor de schrijfwijze en stijl die moeten passen bij een juridisch document. 

Een juridische vertaling moet daarnaast zo objectief mogelijk zijn. Net als iedere tekst heeft een juridische tekst natuurlijk een bepaalde stijl waardoor een zekere vorm van autoriteit wordt uitgestraald. Hierin mag echter nergens een vorm van subjectiviteit doorschemeren, ook niet bij de vertaling. Het is namelijk de bedoeling dat de tekst zo duidelijk mogelijk is om eventuele misstanden te voorkomen.

Verschil met een beëdigde vertaling

Er ontstaat nog wel eens verwarring tussen de begrippen juridische vertaling en een beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler is opgesteld. Een beëdigde vertaler is geregistreerd bij een Nederlandse rechtbank en zijn daarmee gerechtigd om officiële documenten te vertalen. 

Een juridische vertaling is dus niet per definitie een beëdigde vertaling. Een beëdigde vertaling is op zijn beurt niet altijd een juridische vertaling. In veel gevallen is voor juridische teksten wel een beëdigde vertaling vereist. Dit is te herkennen aan de gestempelde beëindigingsverklaring, waarmee de vertaler aangeeft dat het document naar ‘eer en geweten’ is vertaald. 

Legalisatie en apostille

Andere termen die onlosmakelijk zijn verbonden met juridische vertalingen zijn ‘legalisatie’ en ‘apostille’. Een legalisatie maakt een beëdigde juridische vertaling rechtsgeldig in het land waar het document gebruikt wordt. Een legalisatie is een wat langer proces waarbij o.a. het Ministerie van Justitie, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade van het land zijn betrokken. In veel landen is een apostille hiervoor al voldoende. Dit is simpelweg een stempel of sticker van de rechtbank wat aantoont dat de handtekening op het document echt is.

Gecertificeerde juridische vertalingen 

Juridisch vertaalbureau Interlect werkt volgens de internationaal gestelde normen voor kwaliteitsprocedures en vertaaldiensten. Elke juridische vertaling wordt nauwkeurig nagekeken door een revisor voordat we het document naar onze klanten sturen. Deze persoon heeft net als de vertaler gedegen kennis van het vakgebied. Tevens is op elk vertaalproject een geheimhoudingsclausule van toepassing. Betrouwbaar en vakkundig.

Juridische vertaling nodig? Onze ervaren juridische vertalers staan voor je klaar. Neem contact op met 085 40 17 825 of stuur een e-mail info@interlect-groep.nl