Congrestolk

Voor succesvolle communicatie over taalgrenzen heen. Onze professionele congrestolken werken graag met u om uw internationaal congres tot een succes te maken.

Vraag offerte aan

Wat is een congrestolk?

Een congrestolk is een live vertaler die de woorden van sprekers omzet in de taal van anderstalige toehoorders. Dit gebeurt doorgaans terwijl de spreker aan het spreken is, dus tegelijkertijd oftewel simultaan. Vandaar dat ook de term 'simultaantolk' wordt gebruikt. Bij een internationaal congres of evenement is het van belang dat iedereen in elke taal wordt gehoord en begrepen. Engels wordt door de meeste sprekers gebruikt tijdens internationale bijeenkomsten. Maar niet iedereen begrijpt deze taal. De inzet van congrestolken is dan ook heel belangrijk.

Geschiedenis van de tolk

Al eeuwen lang maken mensen van verschillende culturen en talen al gebruik van interpretatie om met elkaar te communiceren en elkaar te begrijpen. Tolken zijn voorts altijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van internationale handel en culturele uitwisseling. Maar pas tegen het einde van de 19e eeuw, met de opkomst van de eerste internationale organisaties en regelmatige conferenties, ontstaat het professionele beroep tolk. Het simultaantolken, de vorm van tolken die door congrestolken wordt uitgevoerd, ontwikkelde zich als beroep halverwege de 20e eeuw als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

Het congrestolken, zoals wij dat nu kennen, zou zijn ontstaan ten tijde van de 'Processen van Neurenberg' in 1945-1946. Dit waren de strafprocessen voor het Internationale Militaire Tribunaal die na afloop van de Tweede Wereldoorlog in de Duitse stad Neurenberg werden gehouden.

Vaardigheden

Congrestolken moeten hun werktalen ten volle beheersen (wat overigens voor alle gekwalificeerde tolken geldt). De Internationale Vereniging van Congrestolken (AIIC) hanteert de volgende indeling:

  • A-taal: de actieve taal of moedertaal van de tolk en de taal waarnaar de tolk (zowel simultaan als consecutief) vertaalt vanuit zijn B- of C-talen.
  • B-taal: eveneens een actieve taal, maar geen moedertaal, en de taal waarnaar de tolk vertaalt.
  • C-taal: de passieve taal waaruit de tolk vertaalt naar zijn A- en/of B-talen. Veel congrestolken beheersen meerdere C-talen.

Congrestolken moeten dus een sterk ontwikkeld vermogen hebben om zich uit te drukken in hun actieve taal (A-taal/B-taal) en een prompt begrip hebben van hun passieve talen (C-talen). Met andere woorden: alles wat zij horen moeten zij begrijpen en direct en zo nauwkeurig kunnen vertalen.

Wat voor apparatuur gebruikt een congrestolk?

Als er een groot aantal toeschouwers is dat naar de tolk luistert, zit hij meestal in een geluiddichte cabine. Hij hoort via zijn hoofdtelefoon wat de sprekers zeggen, en zijn vertaling wordt via een infraroodsignaal uitgezonden naar de draadloze hoofdtelefoons van zijn toehoorders.

Als er niet zoveel toehoorders zijn voor de tolk, dan wordt vaak gebruik gemaakt van een zogeheten rondleidingsset of fluisterset. Dit is een draadloze microfoon voor de tolk en draadloze oortjes of hoofdtelefoons voor zijn luisteraars. Nadelen hiervan zijn dat er geluidsoverlast voor andere mensen in de zaal kan ontstaan en dat de tolk niet zo goed kan horen wat er wordt gezegd, want hij overstemt deels met zijn vertaling het geluid dat hij nodig heeft om te vertalen. Bovendien is deze draadloze techniek met radiogolven wat gevoeliger voor storingen.

Alleen als het aantal luisteraars slechts één of twee bedraagt, is er misschien geen apparatuur nodig.

Wat is er nodig voor congres of bijeenkomst?

  • Eén of twee tolken per talencombinatie, afhankelijk van de agenda.
  • Tolken is bijzonder inspannend werk. Als het werk langer dan een half uur of uur duurt, is het meestal wenselijk om twee tolken in te zetten die elkaar regelmatig afwisselen. Alleen als er veel pauzes in het programma zijn, of de tolk om andere redenen regelmatig adempauzes krijgt, is het in overleg mogelijk om slechts één tolk in te zetten.
  • Apparatuur met of zonder cabine. Zie stukje hierboven.
  • De teksten en presentaties. Een tolk weet veel, maar is geen wandelend woordenboek. En er kan al helemaal niet verwacht worden dat hij alle branche specifieke terminologie of bedrijfseigen termen kent. Wij ontvangen dan ook graag van tevoren de presentaties en teksten, zodat de tolk zich kan voorbereiden.

Welke tolkdiensten biedt Interlect aan?

Interlect werkt samen met verschillende soorten tolken, zoals congres- of conferentietolken, gesprekstolken, gerechtstolken en notaristolken. Afhankelijk van de situatie bekijken wij samen met u binnen de specialisaties naar de meest geschikte manier van tolken; simultaan, consecutief, een cabinetolk of een fluistertolk.

Fluisterset te huur

Interlect kan u ook adviseren over het gebruik van een tolkencabine of fluisterset. Om onze klanten optimaal te bedienen, is het mogelijk om een tolkenset met maximaal vier ontvangers te huren tegen een gereduceerd tarief. Meer informatie over wat een fluisterset is leest u in onze blog.

Offerte aanvragen

Heeft u een professionele congrestolk, rechtbanktolk of notaristolk nodig of heeft u een ander verzoek, aarzel niet en neem contact op met ons voor een geheel vrijblijvende offerte of nadere informatie. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen, we zijn bereikbaar op 085- 40 17 825.

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.