Dagvaarding vertalen

Betrokken bij een internationale juridische zaak? Heeft u een vertaling nodig van processtukken, zoals bijv. een dagvaarding? Dan bent u bij Interlect, het juridisch vertaalbureau, aan het juiste adres.
Wij werken o.a. voor:

Neem contact op

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Dagvaarding laten vertalen

Een dagvaarding is een juridisch document dat wij met grote regelmaat vertalen voor onze klanten. Wat is nou eigenlijk een dagvaarding en hoe ziet deze er uit?

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen (dagvaarden). De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding staat precies waar u van verdacht wordt. Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser. Een gerechtsdeurwaarder kan de dagvaarding schrijven en aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.

Dagvaardingprocedure kantonrecht

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de kantonrechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Dagvaardingprocedure civiel recht

In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een conflict. De procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen.

Verschil kantonrecht en civiel recht

Kort gezegd houdt het verschil tussen de twee rechters in dat de kantonrechter zaken behandelt met een kleiner financieel belang. Daarnaast worden arbeidszaken en huurzaken door de kantonrechter afgedaan. De civiele rechter behandelt, net als de kantonrechter, zaken waarin personen of bedrijven een conflict hebben. Het gaat daarbij om zaken als echtscheidingen, faillissementen, burenruzies en zaken die gaan om een geldbedrag hoger dan € 25.000.

Inhoud dagvaarding

De tekst van de dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist, een onderbouwing van de eis, de bewijzen waarover men beschikt, en eventueel waarom juist de gedaagde partij wordt aangesproken. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. In de te betekenen dagvaarding moet de volledige voornamen en achternaam, woonplaats of de gekozen woonplaats in Nederland en indien bekend de naam van de gemachtigde of advocaat van de gedaagde worden gemeld.

Bewijsstukken

Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

Reageren op een dagvaarding

Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde. Als u het eens bent met de dagvaarding moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de eiser. U voorkomt hiermee dat u de proceskosten van de eisen moet betalen indien deze gelijk krijgt. Ben u het niet eens met de dagvaarding dan kunt u op 3 manieren reageren namelijk schriftelijk, mondeling of u reageert niet. Reageert u niet op de dagvaarding en komt u ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

Eindvonnis

Als de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat alle informatie en standpunten van beide partijen voldoende zijn uitgelegd zal hij eindvonnis kunnen wijzen. Op welke termijn de rechtbank tot een vonnis zal komen zal afhankelijk zijn van de omvang en complexiteit van de zaak en kan oplopen tot enkele maanden of langer. Na het vonnis heeft de gedaagde alsnog de kans de vordering aan te vechten via het rechtsmiddel verzet. Na betekening van het vonnis heeft de gedaagde vier weken de tijd om ‘bezwaar’ te maken tegen het eindvonnis. Dit verkapte bezwaar wordt via een dagvaarding ingediend. Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis ook daadwerkelijk door de deurwaarder tot uitvoering kan worden gebracht, veelal direct zonder dat een hoger beroep van de andere partij de ten uitvoerlegging van het vonnis tegenhoudt. Het vonnis heet dan ‘uitvoerbaar bij voorraad’.

Dagvaarding vertalen

Als de gedaagde van buitenlandse afkomst is, dan is het aan te raden om de dagvaarding en de daarbij behorende bewijs- en processtukken te laten vertalen. Het vertalen van een dagvaarding of ander juridisch document kunt u het beste overlaten aan een specialist. Bij ons worden vertalingen van dergelijke documenten uitgevoerd door een juridisch vertaler die naast de opleiding als vertaler ook een juridische achtergrond heeft. Dit betekent dat onze vertalers niet alleen kennis hebben van de juiste terminologie en schrijfwijze; ze zijn ook op de hoogte van de ontwikkelingen op rechtsgebied.

Reviews

Wat onze klanten zeggen

Duurzame relaties opbouwen met onze klanten is onze grootste prioriteit. Lees hieronder wat klanten over ons zeggen.
“ I really like the quality of the services, very professional, fast and the person who attended to me, Vincent Vitters, was very helpful. ”
Leandro , Brazil
“ De communicatie met Vincent verloopt altijd prettig en informeel. Hij is duidelijk over de prijzen en leverdata van de vertalingen. Soms levert hij zelfs sneller dan toegezegd. De vertalingen zijn prima. ”
Stefan , Valkenswaard
“ Tussen offerte en daadwerkelijk aangeleverde vertaling zaten geen 24 uur. Van bestel formulieren tot POS materiaal keurig netjes. ”
Leon Elders , Tilburg

Geheimhouding

Wilt u een volmacht laten vertalen, maar wenst u vertrouwelijke omgang met uw documenten. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw documentatie. Wij vinden het geen enkel probleem om een door u opgestelde geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

Gespecialiseerd in juridische vertalingen

Interlect, het juridisch vertaalbureau van Eindhoven en Amsterdam, levert ook beëdigde juridische vertalingen. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het vertalen van juridische documenten kunnen wij u een nog betere vertaling tegen een scherpe prijs leveren.

Offerte aanvragen

Wilt u een document vertalen? De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beëdigd dient te worden of niet. Vraagt u hier uw vrijblijvende offerte voor een vertaling aan of bel ons 085 40 17 825

Ook interessant om te lezen:

Neem contact op

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.
blog

Recente blogs

Hieronder vind je onze laatste blogs met informatie over vertalingen en nieuwe ontwikkelingen.