Licentie overeenkomst vertalen

Internationaal uitbreiden? Leg afspraken goed vast, laat overeenkomsten daarom professioneel vertalen om misverstanden te voorkomen.
Wij werken o.a. voor:

Neem contact op

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een contract tussen twee of meer partijen. Hierbij is één partij eigenaar van een product of dienst. De overeenkomst is van toepassing wanneer het recht op het gebruik van dit product of deze dienst overgedragen wordt naar een andere partij of meerdere andere partijen. Een licentie wordt ook wel een gebruiksrecht genoemd. De voorwaarden waaronder de licentie/het gebruiksrecht wordt verleend, worden in de licentieovereenkomst opgenomen.

Waarom een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is verstandig omdat de rechten en plichten van alle betrokken partijen vast komen te staan. Dan kan er geen onenigheid ontstaan over het gebruik van de rechten. Tevens kun je met een licentieovereenkomst aantonen wat de afspraken waren, indien een partij bepaalde afspraken niet nakomt.

Mondeling of schriftelijk

Een licentie kan schriftelijk maar ook mondeling worden verstrekt. Het is echter raadzaam om de inhoud en omvang van de licentie altijd schriftelijk vast te leggen in een ondertekende offerte of opdrachtbevestiging. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege het spoedeisende karakter van de opdracht. Lukt het niet om de opdrachtgever een uitgebreide offerte te sturen, bevestig dan in ieder geval per e-mail de belangrijkste afspraken zoals de prijs, het doel van de publicatie en het gebruik. De inhoud van mondelinge afspraken is achteraf namelijk niet of nauwelijks te bewijzen.

Wat moet in een licentieovereenkomst staan?

Wat in een licentieovereenkomst moet staan is afhankelijk van het werk waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft. Meestal zijn in een licentieovereenkomst in ieder geval de volgende elementen terug te vinden: 

De partijen die deelnemen aan de overeenkomst, het onderwerp van de licentie, de omvang van het gebruiksrecht dat wordt verleend, de duur van de overeenkomst en hoe de overeenkomst kan worden beëindigd (bijvoorbeeld een opzegtermijn), bij wie het (intellectuele) eigendom berust, welke vergoeding wordt verbonden aan het gebruiksrecht de tegenprestatie) en de aansprakelijkheid en garanties.

Vergoeding

In de licentieovereenkomst wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het betalen van een vergoeding voor het gebruik. Er kan een vast bedrag per maand/jaar worden overeengekomen, maar het is ook mogelijk een andere vorm van betaling af te spreken, denk bijvoorbeeld aan royalty’s. In het kader van de betaling van een vergoeding is het raadzaam ook iets op te nemen over betalingstermijnen en consequenties indien de vergoeding niet of niet tijdig wordt voldaan. 

Verder is het raadzaam dat partijen iets vastleggen over de wijze waarop bedragen al dan niet jaarlijks worden verhoogd. Ook spelen fiscale aspecten bij de betaling van een vergoeding ter zake een rol. Het is in dat kader raadzaam een fiscalist te raadplegen.

Reviews

Wat onze klanten zeggen

Duurzame relaties opbouwen met onze klanten is onze grootste prioriteit. Lees hieronder wat klanten over ons zeggen.
“ I really like the quality of the services, very professional, fast and the person who attended to me, Vincent Vitters, was very helpful. ”
Leandro , Brazil
“ De communicatie met Vincent verloopt altijd prettig en informeel. Hij is duidelijk over de prijzen en leverdata van de vertalingen. Soms levert hij zelfs sneller dan toegezegd. De vertalingen zijn prima. ”
Stefan , Valkenswaard
“ Tussen offerte en daadwerkelijk aangeleverde vertaling zaten geen 24 uur. Van bestel formulieren tot POS materiaal keurig netjes. ”
Leon Elders , Tilburg

Licentie versus overdracht auteursrechten

Het verschil tussen het verlenen van een licentie en het overdragen van auteursrechten is dat de licentiegever, in tegenstelling tot de overdrager, de rechthebbende blijft op de auteursrechten. De licentienemer verkrijgt slechts het recht om gebruik te maken van de auteursrechten. Bij overdracht van auteursrecht wisselt het auteursrecht van eigenaar. De overdragende partij verliest zijn auteursrechten. Het verschil tussen een licentie en de overdracht kan worden vergeleken met het verschil tussen verkoop en verhuur.

Niet nakomen van licentieovereenkomst

Wat kunt u doen als uw wederpartij de licentieovereenkomst niet (goed) nakomt? Dit hangt er vanaf wat partijen zijn overeengekomen. Indien een geschillenregeling is opgenomen in de overeenkomst kan het bijvoorbeeld zo zijn dat partijen elkaar hebben verplicht tot het opzetten van een traject van mediation alvorens verdere juridische stappen te nemen.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat indien nakoming niet volgens de overeenkomst geschiedt de tegenpartij in bepaalde gevallen aanspraak kan maken op het alsnog nakomen van de overeenkomst, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tot slot is het raadzaam in de licentieovereenkomst op te nemen welk recht van toepassing als niet beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Wanneer beide partijen in Nederland gevestigd zijn zal het toepasselijke recht het Nederlandse recht zijn.

Licentieovereenkomst vertalen

Het kan dus voorkomen dat een bedrijf een licentieovereenkomst afsluit met een buitenlands bedrijf of andersom, een buitenlands bedrijf sluit een licentieovereenkomst af met een Nederlands bedrijf. Naast het opnemen welk recht van toepassing is, is het belangrijk om de documenten zo op te stellen dat het voor beide partijen duidelijk is wat er in staat. Een vertaling van dit juridische document komt dan ook veelvuldig voor.

Het vertalen van juridische documenten vereist specialistische kennis, want deze documentatie is vaak lastig te doorgronden. Jargon wordt niet geschuwd en juridische termen evenmin. Onze juridische vertalers zijn daarom up-to-date wat betreft terminologie, schrijfstijl en -wijze. Daarbij zijn onze vertalers zich bewust dat interpretatie verschillen gevolgen kunnen hebben, zoals bij het vertalen van een licentieovereenkomst.

Schermafbeelding 2022-05-23 om 13

Gespecialiseerd in juridische vertalingen

Interlect, het juridisch vertaalbureau van Eindhoven en Amsterdam, levert ook beëdigde juridische vertalingen. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het vertalen van juridische documenten kunnen wij u een nog betere vertaling tegen een scherpe prijs leveren.

Aanvragen offerte

De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beëdigd dient te worden of niet. Klik hier voor het aanvragen van een geheel vrijblijvende offerte. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 085 40 17 825.

Neem contact op

Vul de onderstaande gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.
blog

Recente blogs

Hieronder vind je onze laatste blogs met informatie over vertalingen en nieuwe ontwikkelingen.