Wat is tolken?

Staan taalverschillen efficiënte communicatie in de weg? Een professionele tolk laat deze taalbarrières verdwijnen.

Vraag offerte aan

Tolken vertalen het gesproken woord. Zij dienen terstond van de ene taal naar de andere taal te kunnen omschakelen. Iets wat de meeste tweetalig opgevoede mensen vaak maar nauwelijks lukt.

Inzet van tolken zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt in een discussie. Want mensen die de andere taal niet machtig zijn kunnen alsnog via de tolk hun mening geven.

Soorten tolken

Wat voor een soort tolk Interlect inzet is afhankelijk van de wens van de klant en het soort / de omvang van het event.

Simultaan tolken

Bij het simultaan tolken vertaalt de tolk terwijl een spreker aan het woord is. Daar komt de naam ook vandaan; de tolk vertaalt een zin in de doeltaal terwijl hij tegelijkertijd luistert naar de volgende zin. Het gebeurt met andere woorden ‘simultaan’.

Het is werk dat een hoge concentratie vraagt, omdat er tegelijkertijd zowel geluisterd moet worden als zelf gesproken. Het is werk waarvoor behalve een uitstekende taalbeheersing ook de nodige stressbestendigheid nodig is.

Simultaan tolken zijn met name aanwezig bij grote internationale evenementen, zoals bij congressen. Het simultaan tolken is een vrij kostbare aangelegenheid, in verband met alle technische apparatuur (geluidsdichte cabines, microfoons, hoofdtelefoons, technici voor het installeren en afstellen van de apparatuur etc.). Wanneer er geen cabines mogelijk zijn, bestaan er eveneens draagbare tolksystemen.

Fluisterend tolken

Fluisterend tolken is een vorm van simultaan tolken die meestal bij rechtszaken plaatsvindt. Het is slechts mogelijk bij een beperkt aantal toehoorders. Een fluistertolk werkt doorgaans met een mobiele installatie en vertaalt met zachte stem, zodat andere aanwezigen er niet al te zeer door worden afgeleid.

Consecutief tolken

Bij deze vorm van tolken neemt de tolk gewoon plaats tussen het publiek of in de coulissen en onthoudt de zinnen en structuur van het betoog. Veelal maakt een tolk ook aantekeningen. Na een vijf of tien minuten neemt de tolk de plaats van de spreker enige tijd in en vertaalt de woorden van de spreker in de doeltaal.

Doorgaans is de vertolking wat korter, omdat een tolk de tijd heeft er structuur in aan te brengen.

Consecutief tolken wordt vaak gebruikt bij vergaderingen, presentaties en trainingen. Ook verslaggevers op televisie en radio doen het wel. Men laat een geïnterviewde enige tijd spreken, om aansluitend (meestal aan het eind van een alinea of afgeronde gedachtegang) het in de eigen taal weer te geven.

Gesprekstolken

Veel mensen noemen dit óók consecutief tolken. Toch is er wel een verschil, namelijk dat er bij gesprekstolken sneller vertaald wordt. Een gesprekstolk vertaalt een gesprek zin na zin, en fungeert als tussenpersoon voor twee of meer sprekers.

Wanneer de sprekers elk na twee of drie zinnen een pauze inlassen, biedt dit de gesprekstolk de tijd om de gemaakte opmerkingen te vertalen. Gesprekstolken werken uit het hoofd of maken tussendoor korte aantekeningen, zij werken zonder apparatuur.

Dat komt omdat gesprekstolken veel mobiel moeten werken, zodoende kunnen er geen tolkcabines ingeschakeld worden. Gesprekstolken worden veelal ingezet bij zakelijke onderhandelingen, beurzen, tournees, bedrijfsbezoeken, informele ontmoetingen etc.

Estafette tolken

Van estafettetolken is bijvoorbeeld sprake, wanneer een Italiaanse spreker een voornamelijk Turks publiek toespreekt en er geen tolk voor die taalcombinatie gevonden kon worden. In dat geval vertaalt een Italiaanse tolk (tolkenteam) naar het Engels, en een Turkse tolk (tolkenteam) hoort door de hoofdtelefoon de Engelse tekst en vertaalt dit in het Turks. Het publiek hoort de vertaling via speakers of hoofdtelefoons.

Telefonisch tolken

Sommige dienstverleners kunnen ook telefonisch tolken, hetgeen bij gebruik van een speakertelefoon (telefoontoestel met luidspreker) redelijk functioneert. Het is verstandig te investeren in een juist telefoontoestel.

De werking hangt vooral af van de kwaliteit van de microfoon. Zodra de luidsprekerfunctie van het toestel gebruikt wordt, is alles verstaanbaar voor zowel de tolk als voor de deelnemers aan het gesprek.

Offerte voor tolkdienst aanvragen

Heeft u een tolkdienst nodig om uw internationale communicatie te verbeteren of wilt u geheel vrijblijvend een offerte voor een tolkdienst opvragen? Bel dan met 085-4017825.

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.