Akte van oprichting vertalen

Internationaal zakendoen gaat vaak gepaard met formaliteiten. Het vertalen van oprichtingsaktes hoort daar vaak bij. Neemt u contact met ons op!

Vraag offerte aan

Wat is een oprichtingsakte?

De oprichting van een rechtspersoon (zoals de naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en stichting) kan alleen geschieden bij notariële akte. In deze oprichtingsakte worden onder meer de statuten ofwel de grondregels van de rechtspersoon vastgelegd. De statuten moeten met de oprichtingsakte worden gepubliceerd in het Handelsregister. Dit regelt de notaris.

Statuten

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een onderneming/rechtspersoon. De statuten moeten verplicht bij een notaris worden vastgelegd. De statuten worden ook bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. De statuten beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de BV en de NV) en de blokkeringsregeling (alleen bij de BV).

Tegen betaling kun je bij de Kamer van Koophandel de statuten van een onderneming opvragen. Je ontvangt dan een overzicht van de regels en bepalingen van een bedrijf, de akten van oprichting, fusie of splitsing en statutenwijzigingen of rectificaties. U verkrijgt hierdoor inzicht in het bedrijf waarmee u zaken doet, u kunt de verplichtingen van de leden van een vereniging of stichting controleren en u kunt vaststellen hoe de aandelenuitgifte van de BV’s en NV’s zijn geregeld.

Akte van oprichting B.V. en N.V.

De B.V. en de N.V. worden opgericht door het passeren van de akte van oprichting door een notaris. Deze akte van oprichting bevat de statuten van de onderneming. Een B.V. kent alleen aandelen op naam en geeft geen aandeelbewijzen uit. Voordat de akte van oprichting gepasseerd kan worden, moet er -indien de bij de oprichting genomen aandelen in contanten worden volgestort- minimaal € 0,01 worden gestort op een ten name van de B.V. gestelde bankrekening.

Akte van oprichting vereniging

Een vereniging is een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven daarom begint het oprichten van een vereniging met het formuleren van een duidelijk doel. Zij mag alleen winst maken en fondsen vormen, indien die ten goede komen aan dat gemeenschappelijke doel. U kunt een vereniging op twee manieren oprichten: oprichting door een mondelinge afspraak of bij onderhandse akte, dat wil zeggen: niet bij notariële akte of oprichting bij notariële akte. Om volledig rechtsbevoegd te zijn, moet de vereniging zijn opgericht bij notariële akte.

Akte van oprichting stichting

Een stichting is een ideële instelling zonder leden en zonder het doel om winst te maken. Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of testament. De notaris verzorgt ook de opname in het handelsregister. De statuten van een stichting moeten in het Nederlands bij een notaris worden vastgelegd. In de statuten zet u zaken die niet (snel) zullen veranderen. Het achteraf wijzigen van de statuten kost namelijk geld. U begint met het concreet maken van uw plannen en vastleggen in een stichtingsplan. Hierin staan de activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie beschreven.

In de statuten zet u alles wat (voor zover u op dat moment kunt bepalen) minstens vijf jaar zal blijven gelden. Hierin staat o.a. de naam van de stichting, vestigingsplaats, doelstelling, wijze van (her)benoemen/ aftreden bestuurders. Vervolgens stelt u de statuten en het huishoudelijk reglement vast. In het huishoudelijk reglement stelt u de regels vast voor het bestuur.

Hiermee dient het huishoudelijk reglement als handleiding voor het bestuur. Alle overige zaken die u wilt vastleggen, zet u in het huishoudelijk reglement. Dit zijn dus afspraken, regels en richtlijnen die mogelijkerwijs op korte of middellange termijn kunnen wijzigen. Zouden die in de statuten staan, dan moet u voor elke wijziging langs de notaris.

Akte van oprichting vertalen

De statuten van een stichting, vereniging, B.V. of N.V. moeten altijd in het Nederlands bij de notaris worden vastgelegd. Maar het kan zijn dat u een vertaling van de akte van oprichting nodig hebt als u zaken wilt gaan doen in het buitenland of een financieringsaanvraag doet in het buitenland.

Bij vestiging in het buitenland wensen de autoriteiten inzage in uw Akte van Oprichting om te beoordelen of zij opname in hun handelsregister kunnen accepteren. Het vertalen van statuten is dan een beëdigde vertaling, omdat er iemand moet instaan voor het waarheidsgehalte van de vertaling, daarom moet de handtekening van de beëdigde vertaler worden gelegaliseerd. Voor sommige landen is het van belang dat de beëdigde vertaling wordt gelegaliseerd, daarmee heeft u dan een rechtsgeldig document in handen, wat gelijk staat aan het Nederlandse document.

Gespecialiseerd in juridische vertalingen

Uw akte van oprichting vertalen kan naar elke gewenste taal. Bijvoorbeeld vanuit het Nederlands naar het Spaans, Italiaans, Duits of Frans. Maar Interlect verzorgt ook talen buiten Europa, zoals het Japans, Thai, Chinees, Hindi en Vietnamees. Wij werken enkel met vertalers die een vertaalopleiding hebben afgerond op HBO-niveau of hoger en tevens “native-speakers” zijn van de doeltaal. Zo bent u te allen tijde verzekerd van een correcte vertaling.

Interlect, het juridisch vertaalbureau van Eindhoven en Amsterdam, levert ook beëdigde juridische vertalingen. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het vertalen van juridische documenten kunnen wij u een nog betere vertaling tegen een scherpe prijs leveren.

Aanvragen offerte

De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beëdigd dient te worden of niet. Klik hier voor het aanvragen van een geheel vrijblijvende offerte of neem telefonisch contact met ons op 085 40 17 825​.

Ook interessant om te lezen:

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u deze website bezoekt gaat u akkoord met ons privacy statement.