Akte vertalen

Onze vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische akten, zowel beƫdigd en reguliere vertalingen. Wij vertalen vele soorten akten voor zowel de zakelijke als particuliere klant.

Wij werken o.a. voor

Welke soorten akten kunt u laten vertalen?

Er zijn vele verschillende soorten akten die wij vertalen. Om te beginnen zijn er akten die zijn uitgegeven door een gemeente of overheidsinstantie, zoals huwelijksakten, overlijdensakten of geboorteaktes. Daarnaast worden veel akten opgesteld door notarissen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een testament, samenlevingscontract, hypotheekakte en leveringsakte, oprichtingsakte van een BV of een statutenwijziging. Wij van vertaalbureau Interlect kunnen juridische vertalingen van akten maken naar meer dan 20 taalcombinaties. Hieronder bespreken we een aantal soorten akten die we vaak vertalen.

Officieƫle akte vertalen

Vertalingen van veel voorkomende aktes

Overlijdensakte vertalen

Het overlijden van een persoon is een ingrijpende situatie. Heeft de overleden persoon nog bezittingen in het buitenland die verkocht of opgeheven moeten worden? Dan is in bijna alle gevallen een beƫdigde vertaling nodig van de overlijdensakte of een verklaring van erfrecht.

Samenlevingscontract vertalen

Het laten vertalen van samenlevingscontracten komt de laatste jaren steeds vaker voor. Door internationalisatie zien we dat ook stellen waarvan een of beide personen de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn een samenlevingscontract laten opstellen. In dergelijke gevallen is het een wettelijke verplichting dat de akte alleen getekend kan worden als men de inhoud van de akte kan begrijpen. Een vertaling van de akte is in dit geval de beste oplossing.

Notariƫle akte vertalen (oprichtingsakte, statutenwijziging, akte van aandelenoverdracht)

Heeft u een onderneming opgericht, uw statuten gewijzigd of aandelen in een onderneming verkocht of gekocht en spreekt een van de betrokken partijen het Nederlands niet voldoende? In dit geval moeten de akten vertaald worden.

Akte van aandelenoverdracht

Bij de aankoop of verkoop aandelen in een onderneming, dan wordt hiervan ook een akte opgesteld. Wanneer de koper of verkoper van de aandelen de Nederlandse taal niet voldoende spreekt, dan dienen de aktes vertaald te worden.

Een beƫdigde vertaling van uw akte

Een akte laten vertalen naar het Engels of een andere taal dient in bijna alle gevallen beƫdigd te gebeuren. Een beƫdigde vertaling is een vertaling die juridisch rechtsgeldig is. Een beƫdigde vertaling is in alle gevallen een hard copy vertaling die u per post toegezonden krijgt. Uiteraard kunt u daarnaast ook een digitale scan krijgen.

Een beƫdigde vertaling moet soms ook nog gelegaliseerd worden. Afhankelijk van het land waar u de vertaling gaat gebruiken kunt u een apostille aanvragen of dient u het document te laten legaliseren.

Met een apostille of legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd. Wij kunnen eventueel ook een apostille voor u regelen of het legalisatietraject verzorgen.

Waarom een akte vertalen tolk

Vertaling notariƫle akten

Interlect levert juridische vertalingen in meer dan 20 talen, ook beƫdigd. Omdat we ons gespecialiseerd hebben in het vertalen van juridische documenten worden we veel ingeschakeld door notariskantoren, advocatenkantoren, accountants en belastingadvieskantoren bij het vertalen van documentatie en akten. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825, vul het offerteformulier in voor een vrijblijvende offerte of stuur een e-mail naar: info@interlect-groep.nl

Heeft u een vertaling nodig van een juridisch document? Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw documentatie. In bepaalde gevallen komen wij met onze klanten een additionele geheimhoudingsovereenkomst overeen.

Werkzaamheden bij akte vertalen

Vraag vrijblijvend een offerte aan

De prijs van een professionele juridische vertaling is maatwerk en afhankelijk van een aantal factoren. Bijv. het aantal woorden, de taalcombinatie, onderwerp, levertijd en of de vertaling beƫdigd dient te worden of niet. Vraag hier uw geheel vrijblijvende offerte aan of bel ons op 085 40 17 825.

Ook interessant om te lezen: