blog

Nationale Voorleesdagen

Een verhaal lezen

De Nationale Voorleesdagen is een jaarlijks evenement. Een week waarin extra aandacht wordt besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Om extra aandacht voor de Nationale Voorleesdagen te genereren, worden bekende Nederlands gevraagd tijdens het Nationale Voorleesontbijt een verhaaltje voor te lezen. In deze blog gaan we in op het belang van voorlezen bij de taalontwikkeling van kinderen.

Voorlezen, van alle leeftijden

Niet alleen is voorlezen voor uw kind leuk en gezellig, het voorlezen levert ook een zeer belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. Kinderen in de leeftijd tussen de 2 en 5 jaar worden veel voorgelezen door hun ouders. Bij kinderen die jonger zijn, is dit veel minder terwijl ook in deze leeftijd voorlezen van belang is bij de ontwikkeling van uw kind.

Uiteraard is uw baby nog te jong om echt te begrijpen wat u voorleest. Wel kan men met een baby van 3/4 maanden plaatjes kijken en benoemen wat men ziet. Gebruik boekjes met duidelijke en eenvoudige tekeningen en beperk het voorlezen tot een paar minuutjes. Vanaf 9 maanden kan men ook korte verhaaltjes voorlezen (bijvoorbeeld rijmpjes).

Belang van voorlezen voor taalontwikkeling van een kind

Voorlezen speelt een belangrijke rol bij taalontwikkeling en daarmee heeft het indirect een grote impact op de algehele ontwikkeling van een kind. Door voor te lezen leert een kind:

  • Nieuwe woorden en daarmee breidt een kind zijn woordenschat uit
  • Correcte zinsconstructies. Zoals in ons vorige blog geschreven leren kinderen op een speelse manier de taal en niet langs grammaticale constructies. Door voor te lezen krijgen kinderen een beter inzicht in taalopbouw.
  • Klankgebruik/ stemgebruik. Door voor gelezen te worden, hoort een kind de verschillende intonaties en klanken.

Enkele tips als u wilt gaan voorlezen (voorleestips)

  • Kies een rustige omgeving en neem de tijd. Jonge kinderen zijn eerder afgeleid in een drukke omgeving. Door een rustige omgeving op te zoeken, bereikt u meer met het voorlezen.
  • Vragen tijdens het voorlezen.
  • Kinderen hebben vaak vragen over het verhaal.
  • Blijf contact houden gedurende het voorlezen. Probeer gedurende het verhaal interactie met uw kind te houden. Zo merkt u of uw kind het verhaal begrijpt, leuk of eng vindt.
  • Het juiste verhaal. Zowel u als het kind moet het boek leuk vinden. Probeer het boek daarom qua thema, lengte van het verhaal, aantal plaatjes af te stemmen op de fase van uw kind. Neem ook een boek dat u zelf leuk vindt. Het voorlezen van een boek dat u zelf niet leuk vindt, is ook minder leuk voor uw kind.
  •  

Voorlezen

Voorlezen is niet alleen leuk maar ook nog eens enorm leerzaam voor uw kleine spruit. Meer informatie over taalontwikkeling bij kinderen? Lees onze driedelige blogserie over Taalontwikkeling bij kinderen.