Blog

Tips voor zaken doen in België

Offerte

Verover de wereld, begin dicht bij huis

Om Nederlandse ondernemers een stapje vooruit te helpen in het realiseren van internationale dromen hebben we een uitgebreid selectie van landen blogs met tips over hoe om te gaan met taal- en cultuurverschillen.

Introductie

Ondanks dat we "buren" van elkaar zijn, zijn de verschillen qua cultuur en taal tussen Nederland en België aanzienlijk en indien hier men niet juist omgaat kan dit langdurig effect hebben op de relatie. Daarom een aantal tips voor als u zaken wilt doen in België.

Waar in België gaat u zaken doen?

België kent zes verschillende regeringen en men kan drie taalgebieden onderscheiden. Wallonië, Vlaanderen en een Duitstalige gemeenschap. Vooraf besluiten op welke regio u zich gaat focussen, kan veel werk voorkomen.

Taalbarrières

Vlaams is geen Nederlands. Het Vlaams heeft vele, vaak subtiele, afwijkingen van het Nederlands zoals wij dit kennen. Laat foldermateriaal daarom altijd nakijken door een Vlaming of laat het vertalen door een professioneel vertaalbureau. Beheerst u het Frans onvoldoende maak dan gebruik van een professionele tolk. Of volgt u een taaltraining Frans. In Wallonie wordt het Engels door het overgrote deel van de bevolking niet geaccepteerd, dit evenzo als het Nederlands.

Praten of toch luisteren

Nederlanders hebben een praatcultuur, we zeggen vaak waar het opstaat en willen in veel gevallen het laatst woord hebben. Iets wat door Belgen als brutaal wordt ervaren en in veel gevallen wrevel opwekt. In België heerst veel meer een luistercultuur en Belgen maken hun punt veel subtieler en indirect. Het vereist voor Nederlanders dat ze waakzaam moeten zijn voor subtiliteiten.

Managementstijl

In tegenstelling tot Nederland heeft België langere tijd onder Frans heerschap geleefd. De Belgische cultuur is globaal meer Romaans dan het Germaanse Nederland. Een verschil dat bijvoorbeeld in uitdrukking komt in de manier van leidinggeven. Waar het Nederlandse bedrijfsleven zich meer richt op het Rheinlandse overleg model en Belgen veel meer de Latijnse managementstijl aanhouden.

Eetcultuur

Zaken doen in België doet men over het algemeen gedurende een uitgebreide maaltijd. Het opbouwen van een zakenrelatie neemt meer tijd in beslag en dat vinden wij ‘efficiënte’ Nederlanders weer lastig.

Offerte aanvragen

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 , vul onderstaande contactformulier in of vraag direct een offerte bij ons aan.