Blog

Top 10 juridische teksten die wij vakkundig en snel vertalen

Offerte

Snelle en professionele juridische vertaling

Juridische teksten zijn er in alle soorten en maten. Er zijn ook veel situaties denkbaar waarin een juridische vertaling vereist is. Juridische vertalingen komen veel voor in de advocatuur of in het notariële vak. Maar ook particulieren kunnen juridische vertalingen nodig hebben. Hieronder lees je een top 10 van de meest voorkomende documenten die wij bij Interlect vertalen naar meer dan 20 taalcombinaties.

1 Contracten

Een contract is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen twee of meer partijen. Aan de afspraken die worden gemaakt worden bepaalde voorwaarden verbonden. Bijv. contract van de koop van een nieuwe auto. Een contract wordt ook wel een overeenkomst of verbintenis genoemd.

Bij het vertalen van contracten heeft een juridisch vertaalbureau niet alleen oog voor de inhoud maar wordt ook zeer zorgvuldig omgesprongen met de vertrouwelijke informatie die aanwezig is in het document. Meer informatie over het vertalen van een contract vind je hier.

2 Arbeidsvoorwaarden vertalen

Het vertalen van een personeelshandboek zorgt ervoor dat alle betrokken partijen weten onder welke voorwaarden de arbeid wordt verricht. Duidelijkheid over het salaris, werktijden en vakantiedagen staan aan de basis van een goede (internationale) samenwerking.

Wetgeving die ziet op arbeid verschilt per land. Daarom is het belangrijk dat een vertaler kennis heeft van de verschillende in rechtssystemen om een correcte vertaling te kunnen maken.

3 Oprichtingsakten

Een oprichtingsakte is een notariële akte die wettelijk verplicht is bij de oprichting van een juridische entiteit en worden ook wel statuten genoemd. Een oprichtingsakte is noodzakelijk voor het oprichten van bijv. een NV, BV of stichting.

Wanneer je bedrijf internationaal gaat dan kan het zijn dat buitenlandse officiële instantie een vertaling willen ontvangen van de akte. Een goede vertaling van de statuten is daarmee de basis voor je onderneming.

4 Algemene voorwaarden

Ieder bedrijf heeft ze: algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden ook wel kleine lettertjes genoemd (omdat ze vroeg met een klein lettertype werden geprint). De kleine lettertjes samen vormen de basis voorwaarden van een bepaalde overeenkomst tussen een bedrijf en een koper of afnemer. In de algemene voorwaarden worden afspraken opgenomen die voor iedere klant en bij iedere opdracht van toepassing zijn.

De algemene voorwaarden vormen daarmee de kaders van de bedrijfsvoering en moeten daarom minutieus en woord voor woord worden vertaald om misverstanden te voorkomen. Algemene voorwaarden laten vertalen? Dat kan simpel en snel door Interlect.

5 Rechtszaak documenten

Bij rechtszaken komt ontzettend veel documentatie kijken. Heeft men te maken met internationale procespartijen dan is het voor advocaten van belang dat zij beschikken over correcte vertalingen van buitenlandse documenten.

Denk hierbij aan pleitnota’s, processtukken,dagvaardingen maar ook van vonnissen dient een goede vertaling aanwezig te zijn. Een correcte juridische vertaling is in dit geval van groot belang.

6 Vorderingen en aanmaningen

Wanneer je aanspraak wilt maken op iets van iemand, dan wordt dit een vordering genoemd. Er zijn diverse grondslagen voor het verkrijgen van een vorderingen. Heb je nog geld tegoed van een buitenlandse klant? Dan kan het in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn om documenten te vertalen zodat beide partijen de vordering of aanmaning begrijpen en deze ook kan worden uitgevoerd.

7 Testamenten

Ook testamenten behoren tot de top tien van meest voorkomende documenten waar wij bij vertaalbureau Interlect mee te maken hebben. Wanneer buitenlandse erfgenamen recht hebben op (een deel van) de erfenis, dan zal het document in hun taal ter beschikking moeten worden gesteld. Of in gevallen dat een erflater bezitting in een ander land achterlaat heeft men vaak een beëdigde vertaling nodig. Wil je een testament laten vertalen? Interlect helpt je verder.

8 Volmachten

Een volmacht is een vorm van vertegenwoordiging die schriftelijk wordt vastgelegd, bijvoorbeeld een bevoegdheid tot het regelen van financiële zaken van een ander. Aangezien dit grote gevolgen kan hebben, is een correcte vertaling van groot belang.

9 Attesten

Een attest is een schriftelijk bewijs ter ondersteuning van een bewering. Door een attest wordt een bewering ondersteunt, versterkt en wettelijk geldig. Een voorbeeld hiervan is een medisch attest waarmee je hulp in het buitenland kunt aantonen aan je reisverzekering.

10 Notariële akten

Samenlevingscontracten, geregistreerd partnerschap, schenkingen, testamenten: allemaal afspraken die via een notaris vastgelegd worden. Ook voor deze juridische documenten kan een vertaling nodig zijn, bijvoorbeeld bij samenwonen of huwelijk met een niet Nederlandssprekende partner of bij het hebben van bijv. emigratieplannen.

Voor alle juridische vertalingen, zowel regulier als ook beëdigd, kun je terecht bij Interlect. Met onze specialistische kennis en service staan wij garant voor kwalitatief goede vertalingen ook wanneer de teksten met spoed nodig zijn.

Offerte aanvragen

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 , vul onderstaande contactformulier in of vraag direct een offerte bij ons aan.