blog

Wanneer heb je een juridische vertaling nodig?

De noodzaak van juridische vertalingen

Zodra je in het buitenland woont, werkt of internationaal gaat ondernemen kun je te maken krijgen met een andere taal en cultuur. Grote kans dat je dan vertalingen nodig hebt van officiële documenten. Om zaken te doen, jezelf te vestigen, afspraken te maken of om notariële contracten vast te leggen. Of misschien heb je wel een vertaling nodig voor het regelen van schenkingen, testamenten of een erfenis. Al deze documenten vallen onder het kopje ‘juridische vertalingen’ en hieronder lees je alles over wanneer je een juridische vertaling nodig hebt. 

Juridische documenten vertalen 

Het vertalen van juridische documenten vereist een andere aanpak. Deze teksten bevatten zonder uitzondering jargon, context specifieke informatie over wetgeving en heel veel details. Het is van groot belang dat een juridische tekst zijn betekenis behoudt na de vertaling. Dat is natuurlijk voor iedere vertaling het uitgangspunt, maar bij juridische documenten des te meer. Een kleine aanpassing in de betekenis kan namelijk grote gevolgen hebben. Met een goede juridische vertaling is dit te voorkomen. 

Het vertalen van juridische documenten wordt gedaan door vertalers die verstand hebben van zaken. Zij hebben naast hun taalkundige opleiding ervaring opgedaan in een juridisch vakgebied. Daardoor weten ze van de hoed en de rand en zijn zij in staat om juridische informatie om te zetten naar de situatie in een ander land. Zo zal jouw juridische tekst ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden in het land waarvoor de vertaling is bedoeld.

Wat is een beëdigde vertaling?

Soms is het bij juridische teksten nodig om de echtheid te bewijzen. In dat geval is een beëdigde juridische vertaling nodig. Deze vertaling heeft als extra toevoeging een verklaring van de vertaler. Hierin geeft hij of zij aan dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel. Een beëdigde vertaling heeft een handtekening en stempel en wordt daardoor ook wel een officiële vertaling genoemd.

Voorbeelden van documenten waarvan vaak een beëdigde vertaling wordt gevraagd zijn: trouwakten, diploma’s, notariële akten, testamenten, adoptiepapieren, rechtszaak stukken, rijbewijzen en emigratie documenten. Maar een juridisch document hoeft niet altijd een beëdigde vertaling te krijgen. Bij twijfel is het verstandig om navraag te doen, aangezien een beëdigde juridische vertaling iets kostbaarder is dan een reguliere juridische vertaling.

Legalisatie en apostille

Bij een beëdigde juridische vertaling kan het zijn dat de vertaling nog gelegaliseerd moet worden. Dit verschilt per land en is aanzienlijk makkelijker als het land waar je de vertaling wilt gebruiken is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Een stempel van de rechtbank is dan voldoende om het document rechtsgeldig te verklaren. Zo’n stempel wordt een apostille genoemd. In andere gevallen is een legalisatieprocedure nodig waarbij rechtbanken, ministeries, ambassades en consulaten nodig kunnen zijn om het document te legaliseren. 

Juridische vertaling nodig?

Voor het professioneel vertalen van alle juridische documenten, beëdigd of niet-beëdigd, ben je bij Interlect aan het juiste adres. Ook voor een taaltraining of het inhuren van een tolk staan garant voor specialistische service en hoge kwaliteit, zodat jij je focus kan houden op andere zaken!