Blog

Wat is een fluisterset?

Offerte

Wat is een fluisterset?

Daar waar uw gesproken woord perfect hoor- en verstaanbaar moet zijn voor de toehoorders is het verstandig om ondersteunende audioapparatuur te gebruiken; een tolkenset, ook wel fluisterset genoemd. Een fluisterset wordt tegenwoordig veel gebruikt bij kleine groepen, bij rondleidingen of in musea. Maar wat houdt deze wijze van tolken nu precies in?

Definitie van taalfamilies

Een taalfamilie is de meest gebruikelijke classificatie waarbinnen talen van de wereld kunnen worden ingedeeld. Talen binnen één familie zijn onderling verwant, wat wil zeggen dat zij zich hebben ontwikkeld uit een gemeenschappelijke vooroudertaal. Die taalfamilies kunnen groot of klein zijn, en een taalfamilie kan zelfs weer onderdeel zijn van een grotere taalfamilie.

De indeling van de families kunnen nog wel eens wisselen en staan dus niet vast. Daarnaast zijn er ook talen die met de huidige gegevens niet kunnen worden ondergebracht in een bepaalde familie, zoals het Baskisch. Dit noem je ‘geïsoleerde talen’ of ‘isolaten’. Talen kunnen ook anders worden ingedeeld, bijvoorbeeld aan de hand van hun geografische spreiding of gedeelde structurele kenmerken.

Voor- en nadelen van een fluisterset

Meestal wordt een fluisterset alleen gebruikt bij groepen beneden de tien personen. Een fluistertolk start met vertalen wanneer de spreker begint te praten. Het grote voordeel van tolken met een fluisterset is dat de tolk zachter kan praten, maar dat de ontvangers de tolk beter kunnen verstaan en natuurlijk dat andere omstanders geen last hebben van de tolk en zijn of haar ontvanger(s).

Tolken met behulp van een fluisterset is ideaal voor kleinere groepen of wanneer er binnen een groep voor slechts enkele getolkt moet worden. Het nadeel van fluistertolken is het voortdurend gefluister van de tolk. Degene die naar de fluistertolk luistert, kan niet direct aan de discussie deelnemen.

Fluistertolken

Fluistertolken is een vorm van simultaantolken waarbij de tolk niet in een cabine zit, maar in de ruimte zelf tolkt. De fluistertolk zit naast of achter de luisteraar en fluistert de vertaling in diens oor. Een fluistertolk heeft een headset. De personen waarvoor getolkt moet worden hebben ook zo'n headset en de tolk vertaalt simultaan in de headset.

Bij conferenties met enkele buitenlandse gasten die de gangbare taal niet vaardig zijn, is tolken met een fluisterset de ideale manier om ze toch alles te laten begrijpen. Bij fluistertolken met een rondleidingset spreekt de tolk in een handmicrofoon en ontvangen de luisteraars het geluid via hun hoofdset.

Dit vergt discipline van de aanwezigen om niet door elkaar te praten; de tolk heeft immers geen hoofdtelefoon en hoort daarom niet alleen het geluid van de spreken maar ook alle bijgeluiden in de ruimte.

Simultaantolken

Simultaan tolken betekent dat de tolk luistert naar de spreker en de betekenis van de gesproken tekst direct overbrengt in de andere taal. Tijdens gesprekken met buitenlandse gesprekspartners hebt u niet alleen met een taalbarrière te maken, maar ook met culturele verschillen. Een goede tolk interpreteert niet alleen de woorden, maar ook de cultuur. Gebaren betekenen niet in alle landen hetzelfde en dat geldt ook voor expressie.

Daarnaast houdt de tolk rekening met de opvattingen en achtergronden van de sprekers en luisteraars, want alleen dan kan hij borg staan voor een goede onderlinge communicatie. Simultaan tolken is in verschillende situaties mogelijk, met en zonder tolkapparatuur.

Cabinetolken werken in een team van twee vanuit een geluiddichte cabine die zich in de vergaderzaal bevindt zodat de tolken zien wat er gebeurt. Zij horen de spreker via hun hoofdtelefoon en tolken tegelijkertijd (simultaan) wat er wordt gezegd zodat de aanwezigen via hun hoofdset direct in hun eigen taal horen wat de spreker zegt.

Aan een congrestolk (conferentietolk of fluistertolk) worden hoge eisen gesteld. Eigenschappen als een zeer snelle geest, stressbestendigheid, flexibiliteit en een uitstekende beheersing van beide talen zijn voor de ideale tolk onontbeerlijk. Een goede tolk is betrouwbaar en verliest nooit zijn of haar neutrale houding. Hij of zij neemt niet deel aan uw gesprek, maar brengt op onpartijdige wijze de boodschap over.

Tolkdienst

Interlect, het tolkbureau van Eindhoven en Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk aan professionele tolken die veel ervaring hebben met verschillende tolksituaties en onderwerpen. Professionals die uw boodschap overbrengen op uw gesprekspartner en ervoor zorgen dat u elkaar begrijpt.

Offerte aanvragen

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 , vul onderstaande contactformulier in of vraag direct een offerte bij ons aan.