blog

Wat weet u van de Franse taal?

Uitleg over de Franse taal

Het Frans (français) behoort tot de Romaanse talen, omdat het uit het Latijn is voortgekomen. Romaanse talen delen een soortgelijke grammaticale structuur en er zijn vaak gelijkenissen in woordenschat. Wereldwijd spreken 350 miljoen mensen Frans als moedertaal of als tweede taal. Het gaat hier om wel 54 verschillende landen. Het komt daarmee op de 14e plaats in de wereld.

Invloed Franse taal

De invloed van het Frans en de Franse cultuur op Europa en op Nederland in het bijzonder, is altijd groot geweest. Sommige pronkstukken van de wereldliteratuur werden oorspronkelijk in het Frans geschreven. Denk aan het werk van Molière, Jules Verne, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre en Albert Camus. In het Nederlands zijn meer woorden afkomstig uit het Frans dan uit het Engels. Maar de invloed reikt verder dan alleen de taal.

Grammatica

Franse grammatica heeft overeenkomsten met Spaans en Italiaans. Wanneer u Frans leert, zult u misschien nog moeite hebben met geslachten, werkwoordvervoegingen en uitspraak van nasale klanken. Sommige klinkers hebben een accent en een aantal veel gebruikte werkwoorden zijn onregelmatig, zoals être (zijn), avoir (hebben), aller (gaan) en venir (komen). De Franse taal kent net als het Nederlands tutoyeren en vousvoyeren (woorden die wij overigens uit het Frans hebben geleend). In tegenstelling tot het Engels waar iemand altijd ‘you’ is, zeg je in het Frans tu voor jij en vous voor u. De letter ‘w’ komt in het Frans enkel voor in woorden uit een andere taal.

Taalfamilie

Talen maken deel uit van een taalfamilie. Als talen op elkaar lijken en een gezamenlijke oorsprong hebben dan behoren ze tot dezelfde familie en hebben ze een gezamenlijke oorsprong. Het Frans behoort tot de Romaanse talen. Dat zijn de talen die zijn voortgekomen uit het Latijn. Andere Romaanse talen zijn bijvoorbeeld Spaans, Italiaans en Portugees.

Het Frans heeft met deze talen veel gemeen zowel wat betreft woordenschat als grammatica. De invloed van het Frans en de Franse cultuur op Europa en op Nederland in het bijzonder is altijd groot geweest. In het Nederlands zijn meer woorden afkomstig zijn uit het Frans dan uit het Engels. Het Nederlands is echter een Germaanse taal.

Hoe dat kan? Dat komt omdat zowel de Romaanse talen als de Germaanse talen tot de grotere taalfamilie van de Indo-Europese talen behoren. De meeste talen in Europa en West-Azië behoren tot deze taalfamilie. Je zou kunnen zeggen dat De Romaanse talen het gezin vormen van het Frans en de Indo-Europese talen de verdere familie. Het Italiaans, Spaans en Portugees zijn de broertjes en zusjes van het Frans, het Nederlands is een taalkundige neef van het Frans.

Dag van de Franse taal

Sinds 2014 is de Dag van de Franse taal uitgegroeid tot een zeer succesvol evenement. Ongeveer twee derde van alle middelbare scholen in Nederland doet mee. Niet alleen om het economische en culturele belang van de Franse taal te onderstrepen, maar ook om de keuze voor het Frans te bevorderen door leerlingen enthousiast te maken voor de cultuur van ons favoriete vakantieland! Dit houdt in dat circa een half miljoen Nederlanders op 10 november bezig waren met de Franse taal en cultuur, zowel binnen als buiten de school.

Dialecten

Vanuit historisch oogpunt worden er in Frankrijk voornamelijk twee Romaanse talen gesproken: het Frans en het Occitaans (of Provençaals). Het Occitaans is grotendeels door het Frans verdrongen, maar wordt nog gesproken op het platteland en vooral door de oudere generaties. Men kent het aantal sprekers niet met zekerheid. Wel zijn ze allen tweetalig (Frans is dus algemeen gekend door de sprekers van het Occitaans). Occitaans wordt wel als keuzevak onderwezen in bepaalde plaatsen in het Occitaanse deel van Frankrijk.

Het Frans, historisch de taal van het noorden en het centrum van Frankrijk, heeft zowat al zijn dialecten verloren. Alleen het Waals (dat in het grootste deel van Franstalig België wordt gesproken) is vandaag nog relatief levendig in bepaalde regio’s.

Taaltraining Frans

Wilt u zaken (gaan) doen in Frankijk, dan kunt u zich bijna altijd redden als u het standaard Frans spreekt. Wilt u deze taal leren? Interlect verzorgt naast zakelijke taaltrainingen op maat in onder andere het Italiaans, Spaans, Duits en Engels ook een taaltraining Frans. Voor meer informatie over onze zakelijke taaltraining op maat neemt u contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825. U kunt ook direct een offerte opvragen.