Blog

Welke taal spreekt men in India

Offerte

Taal en cultuur zijn diep verwoven met tradities en geschiedenis

Om Nederlandse ondernemers een stapje vooruit te helpen in het realiseren van internationale dromen hebben we een uitgebreid selectie van landen blogs met tips over hoe om te gaan met taal- en cultuurverschillen.

Introductie

India ligt in Zuid-Azië en ligt op het Indisch Subcontinent en voor het grootste deel is het een schiereiland dat in het westen en zuiden grenst aan de Indische Oceaan en in het oosten aan de Golf van Bengalen. In het noorden grenst het land (van west naar oost) aan Pakistan, China (voornamelijk Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Ten zuidoosten van India in de Indische Oceaan ligt de eilandstaat Sri Lanka en ten zuidwesten liggen de Maldiven. De belangrijkste stad van India is Mumbai (voormalig Bombay). Het land telt ongeveer 1,2 miljard inwoners. Na China het meest bevolkte land ter wereld.

Politiek en economie

Bijna één op de zes mensen in de wereld woont in India. Buitenlandse investeerders brengen geld naar India. Het vertrouwen in de van oudsher wat gesloten economie, met socialistische trekjes, is flink toegenomen door de verkiezing van premier Modi. De economie van India is de negende economie van de wereld gemeten naar bruto binnenlands product (bbp). Een kwart van de Indiase bevolking leeft onder de armoedegrens.

Day of the Republic

Op 26 januari is het Republic Day. Op deze dag, die gepaard gaat met grote parades, wordt gevierd dat op 26 januari 1950 de Indiase Grondwet in werking trad en dat India een federale republiek werd.

Talen

Hindi wordt gezien als de primaire officiële taal, die ook door de federale overheid wordt gebruikt, maar Hindi is niet de enige taal in India. Hoewel Hindi de primaire officiële taal is, ligt het aan de streek welke taal ze spreken. Men zegt dat er wel honderden of zelfs duizenden verschillende talen in India zijn. Volgens de grondwet zijn er vijftien officiële talen in India. In werkelijkheid zijn er méér dan duizend talen. In het parlement wordt Engels gesproken. Dat wil zeggen dat iedere Indiër die hogerop wil, Engels moet leren spreken. Je kunt over het algemeen goed terecht met de Engelse taal. De talen kunnen in drie groepen verdeeld worden:

Het Engels in India

Talen hebben in India, net als in elke staat waar meerdere talen "naast" elkaar leven, een hiërarchische component: een taal die meer functies vervult, staat in hoger aanzien. Het Engels is zo'n taal in India. Toen India een kolonie van Groot-Brittannië was, kreeg de Engelse taal al snel de overhand. De introductie van het Engels als de voertaal in het hoger onderwijs en het bestuur leidde ertoe dat een verwesterde elite met een Engelse opleiding ontstond. Deze elite heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de onafhankelijkheidsbeweging. Dit verklaart waarom de Engelse taal het einde van het Britse bestuur overleefd heeft en nu als het ware de schakel tussen Brits-Indië en het onafhankelijke India vormt.

Offerte aanvragen

Voor meer informatie, neemt u contact op 085 40 17 825 , vul onderstaande contactformulier in of vraag direct een offerte bij ons aan.