Wat weet u van de Chinese taal?

Alles over Chinese taal

Het Chinees is de moedertaal van zo’n 1,2 miljard mensen en is de meest gesproken taal over de hele wereld. Met name wordt de taal in China en Taiwan gesproken, maar ook in andere landen in het Verre Oosten, waaronder Maleisië, Thailand, Indonesië en Singapore wordt de taal gesproken. Ongeveer 50 miljoen sprekers van het Chinees wonen buiten China. En elders betekent in het geval van de Chinezen ook echt óveral.

Chinezen zijn oorspronkelijk altijd handelaren en reizigers geweest, en ze laten zich nergens door tegenhouden. Zo zijn er overal ter wereld conclaves van Chinezen, en met hun komt ook het Mandarijn. Wat weet u van de Chinese taal?

Taalfamilie

Het Chinees is een verzamelnaam voor een groep talen die samen de Sinitische tak van de Sino-Tibetaanse taalfamilie vormen. De Sino-Tibetaanse talen vormen een hypothetische taalfamilie met ongeveer 250 talen. Na de Indo-Europese taalfamilie is de Sino-Tibetaanse taalfamilie de grootste groep als we kijken naar het aantal sprekers. De Sino-Tibetaanse taalgroep bestaat voornamelijk uit toontalen.

Toontalen zijn talen waarin veranderingen in toonhoogte bij het uitspreken van een en dezelfde lettergreep structureel leiden tot een verandering in de betekenis van het woord. Het Mandarijn is daarbij een van de bekendste toontalen.

De Chinese taal

Met Chinees bedoelt men meestal het Standaardmandarijn. Dit is de officiële taal van de Volksrepubliek China, van Taiwan en een van officiële talen van Singapore. De taal wordt verstaan door zo’n 70% van de bewoners van de Chinese Volksrepubliek. Daarnaast heeft bijna elke provincie zijn eigen dialect. Verder hebben alle grote minderheidsvolkeren, met uitzondering van de Hui, een eigen taal.

Het Standaard Chinees, ook wel simplified Chinese genoemd, bestaat nog niet zo lang. In de twintigste eeuw wilde de Chinese overheid een standaardtaal voor het hele land. Daarom besloot men het dialect van de hoofdstad als uitgangspunt te nemen. Sinds 1958 wordt via scholen en radio het standaard-Mandarijn als spreektaal voor heel China bevorderd.

Ook wordt nog steeds voortgegaan met een vereenvoudiging van de Chinese lettertekens. De vereenvoudigde romanisering of fonetische transcriptie van de Chinese lettertekens, de zogenaamde Hanyu-Pinyen-spelling, werd per 1 januari 1979 officieel geaccepteerd.

Dialecten

Het Mandarijn van de ene Chinees is geenszins verstaanbaar voor een andere Chinees. Het Mandarijn kent een groot aantal dialecten die zo verschillend zijn dat sommige dialect-sprekers andere dialecten nauwelijks of helemaal niet kunnen verstaan. Toch zijn de Mandarijn-Chinese dialecten onderling zeer nauw verwant en worden gesproken van Noordoost-China tot 4000 km zuidelijker in Yunnan. Onder andere het Peking-Chinees, waarop de standaardtaal gebaseerd is, behoort tot deze groep. Het Kantonees (Yuè) uit Guangdong, met als hoofdstad Kanton, geldt onder Chinezen buiten China als de officieuze standaardtaal. Het Kantonees wordt in Nederland veel door de Chinese bevolkingsgroep gesproken.

Enkele andere dialecten die door grote groepen worden gesproken zijn de Min-dialecten, het Hakka en de Wu-dialecten.
In de geïsoleerde provincie Fujian hebben de Min-dialecten zich betrekkelijk onafhankelijk ontwikkeld, waardoor sommige kenmerken een uniek perspectief bieden op oudere taalfasen.

Het Hakka (Kèjiâ) wordt in het noorden van Guangdong en in een aantal kleinere Zuid-Chinese gebieden gesproken. De Hakkabevolking stamt waarschijnlijk af van Noord-Chinese migranten, maar gezien de overeenkomsten met het Min en het Kantonees hoort het Hakka taalkundig in Zuid-China thuis.

De Wu-dialecten worden voornamelijk gesproken in Zhejiang en Jiangsu, ten zuiden van de monding van de Yangzi Jiang. Ook de miljoenenstad Shanghai ligt in dit gebied.

De taal leren

Het Chinees is voor Europeanen een lastige taal om te leren, mede door het gebruik van een compleet ander alfabet. Voor de weergave van het Standaardmandarijn in het Romeinse alfabet werd in 1957 een officiële transcriptienorm vastgesteld: Hànyu Pinyin (letterlijk: 'Transcriptie van het Chinees'). Hànyu Pinyin, meestal kortweg Pinyin genoemd, is juist bedoeld om de uitspraak te noteren bij het leren schrijven van karakters. Het Pinyin-systeem heeft 24 medeklinkers, 15 klinkers (en klinkercombinaties) en vier tekens voor de in het Chinees belangrijke woordtoon. De toonhoogte (vlak, stijgend, dalend, dalend-stijgend) maakt van het karakter een ander woord en geeft het een andere betekenis. Daarnaast bestaat er een nog een neutrale toon, die wordt bepaald door de voorafgaande toon.

De uitspraak van een karakter kan worden verdeeld in: toon, beginklank en eindklank. De betekenis van een klank wordt bepaald door de toon van die klank het toonteken wordt boven de klinkers geplaatst. Zo kan de lettergreep ‘ma’ afhankelijk van de toon ‘moeder’, ‘paard’, ‘hennep’ of ‘feeks’ betekenen.

De Chinese taal kent geen verbuigingen en ook geen mannelijke en vrouwelijke woorden zoals in het Nederlands. Om enkelvoud en meervoud, mannelijk en vrouwelijk, tegenwoordige en verleden tijd aan te geven, moet men (aan een zin) telwoorden en bijwoorden toevoegen. Verleden tijd wordt aangegeven door tijdsbepaling en een toevoegsel dat aangeeft dat de activiteit al voorbij is.

Veel Chinese woorden bestaan uit twee of meer karakters of éénlettergrepige woorden. Bijvoorbeeld, het Chinese woord voor film is ‘dian-ying’, en bestaat uit de woorden dian (‘elektriciteit’) en ying (‘schaduw’). Om het lezen makkelijker te maken, worden in het Pinyin de lettergrepen samengevoegd die samen één woord vormen.

Taaltraining Chinees

Wilt u zaken (gaan) doen in China, dan is het aan te raden om in ieder geval enkele woorden, uitdrukkingen of standaardzinnen in de Chinese taal te leren. Tot op de dag van vandaag spreken veel Chinezen nog geen Engels, wat kan zorgen voor een communicatieprobleem. Lees ook onze eerder verschenen blog met tips over zakendoen in China. Wilt u de Chinese taal leren?

Interlect verzorgt zakelijke taaltrainingen op maat in onder andere het Chinees, maar ook Europese talen als een taaltraining Spaans, taaltraining Frans, taaltraining Duits en taaltraining Engels. Voor meer informatie over onze zakelijke taaltrainingen op maat neemt u contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825 of stuur een e-mail aan info@interlect-groep.nl. U kunt ook direct een offerte opvragen.

« Terug

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Bel 085-4017825 Stuur een e-mail Vraag offerte aan