blog

Welke taal spreekt men in India?

De talen van India

In onze blogreeks ‘Welke taal spreekt men in …’, deze keer aandacht voor het mooie, maar overvolle land India. India ligt in Zuid-Azië en is na China het meest bevolkte land ter wereld. India is voor het grootste deel een schiereiland, dat grenst aan de Indische Oceaan en de Golf van Bengalen. De naam India is afgeleid van die van de rivier de Indus (ook: Indos), van Perzisch hind en Sanskriet sindhu (= rivier, stroom). De belangrijkste stad van India is Mumbai (voormalig Bombay). Het land telt ongeveer 1,2 miljard inwoners.

Politiek en economie

Bijna één op de zes mensen in de wereld woont in India. Steeds meer buitenlandse investeerders brengen geld naar India. Het vertrouwen in de van oudsher wat gesloten economie, met socialistische trekjes, is flink toegenomen door de verkiezing van premier Modi. De economie van India is de negende economie van de wereld gemeten naar bruto binnenlands product (bbp). Een kwart van de Indiase bevolking leeft onder de armoedegrens.

Hindi

Het Hindi (हिन्दी) is een Indo-Arische taal die voornamelijk in India wordt gesproken. Het is een gestandaardiseerde variant van het Hindoestani. De oorsprong ligt zowel in het Sanskriet als in het Perzo-Arabisch. De grammatica stamt vooral uit het Sanskriet, de woordenschat is gemengd.

Het Hindi is de primaire officiële taal van India en wordt in een groot deel van het noorden van dat land gesproken, ook als lingua franca. In het zuiden van India heeft de taal niet de status van een lingua franca. Hier worden Dravidische talen worden gesproken die volstrekt niet verwant zijn aan de Indo-Europese Indo-Arische talen in het noorden. Het Hindi wordt zuiver fonetisch geschreven in het Devanagari, net als het Sanskriet en Nepalees.

Talen

Hindi wordt dus gezien als de primaire officiële taal, die ook door de federale overheid wordt gebruikt. Het Hindi is niet de enige taal in India. Hoewel Hindi de primaire officiële taal is, ligt het aan de streek welke taal ze spreken. Volgens de grondwet zijn er vijftien officiële talen in India. In werkelijkheid zijn er méér dan duizend talen. In het parlement wordt Engels gesproken. Iedere Indiër die hogerop wil komen, zal Engels moet leren spreken/schrijven. Je kunt in de steden en in het zakenleven over het algemeen goed terecht met de Engelse taal.

De talen die in India worden gesproken, kunnen in drie groepen verdeeld worden:

  • De talen van de autochtone volken. Deze talen worden vooral gesproken in het bergland en de jungle van Midden- en Oost-India en in de noordoostelijke staten.
  • De Dravidische talen, die in het zuiden gesproken worden. Tot de Dravidische taalgroep behoren 23 afzonderlijke talen. De vier belangrijkste Dravidische talen zijn het Tamil, het Telugu, het Malayalam en het Kannara. 21,6 procent van de Indiase bevolking spreekt een Dravidische taal.
  • De Indische of Indo-Arische talen van het noorden. Hierbij horen onder andere het Sanskriet en het Hindi. Sanskriet is een officiële taal in India, maar deze wordt door vele als dode taal beschouwd.

Het Engels in India

Talen hebben in India een hiërarchische component: een taal die meer functies vervult, staat in hoger aanzien. Het Engels is zo’n taal in India. Toen India een kolonie van Groot-Brittannië was, kreeg de Engelse taal al snel de overhand. De introductie van het Engels als de voertaal in het hoger onderwijs en het bestuur leidde ertoe dat een verwesterde elite met een Engelse opleiding ontstond. Deze elite heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de onafhankelijkheidsbeweging.

Dit verklaart waarom de Engelse taal het einde van het Britse bestuur overleefd heeft en nu als het ware de schakel tussen Brits-Indië en het onafhankelijke India vormt. Het alfabet is Devanagari waarin soms Engelse woorden te herkennen zijn

Taaltraining Engels

Wilt u zaken gaan doen met een bedrijf in India dan is het zinvol te achterhalen welke taal gangbaar is in de markt die u wilt gaan bedienen. Moet u het Hindi beheersen of kunt u zich redden in het Engels?Interlect verzorgt onder andere een op maat gemaakte zakelijke taaltraining Engels, maar ook een zakelijke taaltraining Hindi kunnen wij voor u verzorgen. Voor meer informatie over onze zakelijke taaltraining op maat neemt u contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 085 40 17 825. U kunt ook direct een offerte opvragen.